Menettely : 2018/2589(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000063/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Keskustelut :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 184kWORD 19k
11. kesäkuuta 2018
O-000063/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000063/2018
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kiertotalouden toimintasuunnitelma sisältää seuraavat kaksijakoiset tavoitteet, joista toinen on jätepoliittinen ja toinen kemikaalipoliittinen, ja niitä pidetään usein vastakkaisina toisiinsa nähden: kierrättämisen mahdollistaminen ja uusioraaka-aineiden käyttöönoton parantaminen; huolta aiheuttavien aineiden korvaaminen, ja jos se ei ole mahdollista, niiden käytön vähentäminen ja seurannan parantaminen.

Komissio hyväksyi 16. tammikuuta 2018 joukon uusia toimenpiteitä kiertotalouden toimintasuunnitelman toteuttamiseksi, mukaan lukien tiedonannon ja valmisteluasiakirjan Kiertotalouspaketin täytäntöönpano: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (COM(2018)0032 ja SWD(2018)0020).

Tämän tiedonannon tarkoituksena on herättää unionissa laajaa keskustelua siitä, miten kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöidyt suurimmat ongelmat voidaan ratkaista. Tiedonannon lähtökohtana on, että tietyt kemikaalit voivat haitata kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Siinä tarkastellaan neljää kriittistä ongelmaa kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön yhteentoimivuudessa ja sitä, miten nämä ongelmat haittaavat kiertotalouden kehitystä: riittämättömät tiedot tuotteiden ja jätteiden sisältämistä huolta aiheuttavista aineista; huolta aiheuttavien aineiden esiintyminen kierrätysmateriaaleissa; epätietoisuus siitä, kuinka materiaalit voivat lakata olemasta jätettä; ja vaikeudet soveltaa EU:n jäteluokittelumenetelmiä, mikä vaikuttaa materiaalien kierrätettävyyteen (uusioraaka-aineet). Tiedonannolla pyritään herättämään keskustelua näiden ongelmien ratkaisumahdollisuuksista.

Kun otetaan huomioon, että näiden ”rajapinnan” ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan nopeaa toimintaa, kysyn neuvostolta seuraavaa:

– Mikä on neuvoston kanta komission esille tuomiin asioihin ja toimintavaihtoehtoihin neljän kriittisen ongelmakohdan ratkaisemiseksi kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön yhteentoimivuudessa?

– Tarkemmin sanoen, miten neuvosto aikoo edistää jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien säännösten tulkinnan ja täytäntöönpanon yhdenmukaistamista jäsenvaltioissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus