Nós Imeachta : 2018/2589(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000063/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Díospóireachtaí :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 185kWORD 18k
11 Meitheamh 2018
O-000063/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000063/2018
chuig an gComhairle
Rule 128
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadanidir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl
 Freagra sa suí iomlánach 

Tá an dá chuspóir seo a leanas sa Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, ceann amháin a eascraíonn ó bheartas dramhaíola agus an ceann eile ó bheartas ceimiceáin (beartais a cheaptar go minic atá i gcoinne a chéile): athchúrsáil a chumasú agus feabhas a chur ar ghlacadh le hamhábhair tánaisteacha; agus substaintí eile a chur in ionad substaintí ar údar imní iad agus, i gcás nach féidir sin, a láithreacht a laghdú agus a rianú a fheabhsú.

An 16 Eanáir 2018, ghlac an Coimisiún sraith nua de bhearta chun an Plean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach a chur chun feidhme, lena n-áirítear teachtaireacht agus doiciméad inmheánach oibre a ghabhann léi maidir le ‘cur chun feidhme an phacáiste maidir leis an ngeilleagar ciorclach: roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl’ (COM(2018)0032 agus SWD(2018)0020).

Is é cuspóir na teachtaireachta sin ná plé leathan san Aontas a chur chun cinn ar conas mar is féidir aghaidh a thabhairt ar na gnéithe móra a aithníodh sa chomhéadan idir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl. Is é túsphointe na teachtaireachta ná gur féidir bac a chur ar athchúrsáil agus ar athúsáid má tá ceimiceáin áirithe ann. Taiscéalann sí ceithre shaincheist ríthábhachtacha a aithníodh sa bhealach a n-oibríonn reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl le chéile agus conas atá siad sin ag cur bac ar fhorbairt an gheilleagair chiorclaigh: faisnéis easnamhach faoi na substaintí ar údar imní iad i dtáirgí agus i ndramhaíl; láithreacht substaintí ar údar imní iad in ábhair athchúrsáilte; éiginnteachtaí faoi conas is féidir ábhair gan a bheith ina ndramhaíl a thuilleadh; agus deacrachtaí i gcur i bhfeidhm modheolaíochtaí an Aontais maidir le dramhaíl a aicmiú, a imríonn tionchar ar a in-athchúrsáilte atá ábhair (amhábhair thánaisteacha). Tá sé mar aidhm ag an teachtaireacht plé a chur chun cinn faoi conas is féidir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.

Ós rud é nach bhfuil aon amhras ann go bhfuil gá le gníomhaíocht go pras chun dul i ngleic leis na fadhbanna comhéadain sin:

– Cad é seasamh na Comhairle i dtaca leis na ceisteanna a tarraingíodh anuas agus i dtaca leis na roghanna beartais atá curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún maidir leis na ceithre shaincheist ríthábhachtacha a sainaithníodh sa chaoi a bhfuil idirghníomhú sa reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl?

– Go sonrach, conas atá sé ar intinn ag an gComhairle rannchuidiú le comhchuibhiú breise a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann na Ballstáit na forálacha maidir le hábhair nach dramhaíl a thuilleadh iad a léirthuiscint agus a chur chun feidhme?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 14 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil