Procedura : 2018/2589(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000063/2018

Teksty złożone :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Debaty :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 20k
11 czerwca 2018
O-000063/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000063/2018
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym wyszczególniono następujące dwa cele, z czego jeden ma swoje źródło w polityce dotyczącej odpadów, a drugi w polityce dotyczącej chemikaliów (dziedziny te są często postrzegane jako przeciwstawne): ułatwienie procesów związanych z recyklingiem i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych; oraz zastępowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczanie ich obecności oraz poprawa ich identyfikowalności.

W dniu 16 stycznia 2018 r. Komisja przyjęła nowy pakiet środków na rzecz wprowadzenia w życie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym komunikat i towarzyszący mu dokument roboczy w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (COM(2018)0032 i SWD(2018)0020).

Celem tego komunikatu jest promowanie szeroko zakrojonej, ogólnounijnej debaty na temat możliwości rozwiązania głównych problemów wynikających z interakcji między przepisami dotyczącymi chemikaliów, produktów i odpadów. Punktem wyjścia komunikatu jest założenie, że obecność niektórych substancji chemicznych może utrudniać recykling i ponowne użycie. Przeanalizowano w nim cztery najważniejsze kwestie określone na podstawie interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów oraz w jaki sposób utrudniają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym: niewystarczające informacje na temat potencjalnie niebezpiecznych substancji w produktach i odpadach, obecność substancji potencjalnie niebezpiecznych w materiałach pochodzących z recyklingu, niejasności co do tego, jak materiały mogą przestać być odpadami, oraz trudności w stosowaniu unijnych metod klasyfikacji odpadów, co wpływa na możliwości recyklingu materiałów (surowce wtórne). Celem komunikatu jest zachęcenie do dyskusji na temat sposobów rozwiązania ww. kwestii.

Ponieważ nie ulega wątpliwości, że potrzebne są pilne działania w celu poradzenia sobie z tymi problemami wynikającymi z interakcji:

– Jakie jest stanowisko Rady w odniesieniu do pytań i opcji politycznych przedstawionych przez Komisję w związku z czterema najważniejszymi kwestiami określonymi na podstawie interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów?

– Dokładniej rzecz ujmując, w jaki sposób Rada zamierza przyczynić się do dalszej harmonizacji wykładni przepisów dotyczących utraty statusu odpadu i ich wdrażania przez państwa członkowskie?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2018Informacja prawna