Procedură : 2018/2589(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000063/2018

Texte depuse :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Dezbateri :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 190kWORD 20k
11 iunie 2018
O-000063/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000063/2018
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
 Răspuns în plen 

Planul de acțiune pentru economia circulară conține următoarele două obiective, unul care rezultă din politica în materie de deșeuri și unul care rezultă din politica privind substanțele chimice (politici care deseori sunt percepute ca fiind contradictorii): facilitarea reciclării și îmbunătățirea gradului de utilizare a materiilor prime secundare și înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare și, dacă acest lucru nu este posibil, reducerea prezenței lor și îmbunătățirea trasabilității lor.

La 16 ianuarie 2018, Comisia Europeană a adoptat un nou set de măsuri pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru economia circulară, inclusiv o comunicare și un document de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (COM(2018)0032) și SWD(2018)0020).

Scopul acestei comunicări este de a promova o dezbatere amplă la nivelul Uniunii privind modul în care pot fi abordate principalele elemente identificate la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile. Comunicarea pornește de la ideea că reciclarea și reutilizarea pot fi îngreunate de prezența anumitor substanțe chimice. Aceasta analizează patru aspecte critice identificate în modul în care interacționează legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile și cum acestea îngreunează dezvoltarea economiei circulare: insuficiența informațiilor privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare în produse și în deșeuri; prezența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare în materialele reciclate; incertitudinile privind modul în care materialele pot înceta să fie considerate deșeuri și dificultățile în ceea ce privește aplicarea metodologiilor UE de clasificare a deșeurilor, care au un impact asupra posibilității de reciclare a materialelor (materii prime secundare). Comunicarea urmărește să promoveze discuțiile legate de modul în care pot fi abordate aceste aspecte.

Întrucât este incontestabil faptul că este nevoie de acțiuni urgente pentru a soluționa aceste probleme de interfață:

– Care este poziția Consiliului față de întrebările adresate și opțiunile de politică prezentate de Comisie în legătură cu cele patru aspecte critice identificate în privința modului în care interacționează legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile?

– Mai exact, cum intenționează Consiliul să contribuie la o mai bună armonizare a interpretării și punerii în aplicare de către statele membre a dispozițiilor privind încetarea statutului de deșeu?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 14 iunie 2018Notă juridică