Nós Imeachta : 2018/2589(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000064/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Díospóireachtaí :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 184kWORD 19k
11 Meitheamh 2018
O-000064/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000064/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl
 Freagra sa suí iomlánach 

Tá an dá chuspóir seo a leanas sa Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, ceann amháin a eascraíonn ó bheartas dramhaíola agus an ceann eile ó bheartas ceimiceáin (beartais a cheaptar go minic atá i gcoinne a chéile): athchúrsáil a chumasú agus feabhas a chur ar ghlacadh le hamhábhair tánaisteacha; agus substaintí eile a chur in ionad substaintí ar údar imní iad agus, i gcás nach féidir sin, a láithreacht a laghdú agus a rianú a fheabhsú.

An 16 Eanáir 2018, ghlac an Coimisiún sraith nua de bhearta chun an Plean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach a chur chun feidhme, lena n-áirítear teachtaireacht agus doiciméad inmheánach oibre a ghabhann léi maidir le ‘cur chun feidhme an phacáiste maidir leis an ngeilleagar ciorclach: roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl’ (COM(2018)0032 agus SWD(2018)0020).

Is é cuspóir na teachtaireachta sin ná plé leathan san Aontas a chur chun cinn ar conas mar is féidir aghaidh a thabhairt ar na gnéithe móra a aithníodh san chomhéadan idir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl. Is é túsphointe na teachtaireachta ná gur féidir bac a chur ar athchúrsáil agus ar athúsáid má tá ceimiceáin áirithe ann. Taiscéalann sí ceithre shaincheist ríthábhachtacha a aithníodh sa bhealach a n-oibríonn reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl le chéile agus conas atá siad sin ag cur bac ar fhorbairt an gheilleagair chiorclaigh. Is iad seo a leanas na saincheisteanna sin: faisnéis easnamhach faoi na substaintí ar údar imní iad i dtáirgí agus i ndramhaíl; láithreacht substaintí ar údar imní iad in ábhair athchúrsáilte; éiginnteachtaí faoi conas is féidir ábhair gan a bheith ina ndramhaíl a thuilleadh; agus deacrachtaí i gcur i bhfeidhm modheolaíochtaí an Aontais maidir le dramhaíl a aicmiú, a imríonn tionchar ar a in-athchúrsáilte atá ábhair (amhábhair thánaisteacha). Tá sé mar aidhm ag an teachtaireacht plé a chur chun cinn faoi conas is féidir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.

Ós rud é nach bhfuil aon amhras ann go bhfuil gá le gníomhaíocht go pras chun dul i ngleic leis na fadhbanna comhéadain sin:

– Cad iad na bearta reachtacha agus neamhreachtacha a bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún a dhéanamh d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna móra a aithníodh sa chomhéadan idir reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl, agus fós na caighdeáin arda i dtaca le sláinte an duine, sláinte ainmhithe, sábháilteacht agus comhshaol atá cumhdaithe i ndlí AE a chaomhnú?

– Cad é an amlíne le haghaidh na mbeart sin?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 14 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil