Procedūra : 2018/2589(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000064/2018

Iesniegtie teksti :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Debates :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 190kWORD 19k
2018. gada 11. jūnijs
O-000064/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000064/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
 Atbilde plenārsēdē 

ES rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku ir nosprausti divējādi mērķi, kas no vienas puses izriet no atkritumu apsaimniekošanas politikas un no otras puses — no ķīmisko vielu politikas (abas bieži tiek uztvertas kā pretrunīgas): gan nodrošināt reciklēšanas iespējas un panākt, ka labāk tiek izmantotas otrreizējās izejvielas, gan aizstāt vielas, kas rada bažas, un — ja tās aizstāt nav iespējams, — samazināt šādu vielu klātbūtni un uzlabot iespējas tām izsekot.

Komisija 2018. gada 16. janvārī pieņēma jaunu pasākumu kopumu, ar ko īstenot ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, un cita starpā arī attiecīgu paziņojumu, kuram pievienots Komisijas dienestu darba dokuments par aprites ekonomikas paketes īstenošanu — iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (COM(2018)0032 un SWD(2018)0020).

Ar minēto paziņojumu ir iecerēts rosināt Savienībā plašāku diskusiju par to, kā novērst būtiskākās no ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētajām problēmām. Argumentācija paziņojumā izriet no apgalvojuma, ka dažu ķīmisku vielu klātbūtne var kavēt reciklēšanu un atkārtotu izmantošanu. Tajā analizēti četri ārkārtīgi svarīgi aspekti, kas ir konstatēti attiecībā uz ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu kopdarbību un to, kā šie aspekti apgrūtina aprites ekonomikas veidošanos, un tie ir: trūkst informācijas par produktu un atkritumu sastāvā esošām vielām, kas rada bažas; reciklētu materiālu sastāvā ir vielas, kas rada bažas; nav skaidrs, kā panākt, lai materiāli vairs nekļūtu par atkritumiem; ir grūti piemērot ES atkritumu klasifikācijas metodes, un tas savukārt ietekmē iespējas materiālus reciklēt (iegūt otrreizējās izejvielas). Ar paziņojumu ir iecerēts rosināt diskusiju par to, kā šos jautājumus risināt.

Nav šaubu, ka ir nevilcinoties jārīkojas, lai novērstu „saskares” problēmas, tāpēc jautājam:

– Kādus leģislatīvus un neleģislatīvus pasākumus Komisija ir iecerējusi veikt, lai novērstu būtiskākās no ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētajām problēmām, tomēr nodrošinot, ka nemainīgi saglabājas augstie cilvēka veselības, dzīvnieku veselības, drošības un vides standarti, kas iedibināti ar ES tiesību aktiem?

– Kāds ir šo pasākumu īstenošanas grafiks?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. jūnijsJuridisks paziņojums