Procedure : 2018/2589(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000064/2018

Ingediende teksten :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Debatten :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 189kWORD 19k
11 juni 2018
O-000064/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000064/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
 Antwoord plenaire 

Het actieplan voor de circulaire economie bevat de volgende twee doelstellingen, waarbij de ene voortvloeit uit het afvalbeleid en de andere uit het chemicaliënbeleid (beleidsterreinen die vaak als tegenstrijdig worden beschouwd): enerzijds recycling mogelijk maken en het gebruik van secundaire grondstoffen verbeteren, en anderzijds zorgwekkende stoffen vervangen en, indien dit niet mogelijk is, het gebruik ervan verminderen en de tracering ervan verbeteren.

Op 16 januari 2018 heeft de Commissie een nieuwe reeks maatregelen vastgesteld met het oog op de uitvoering van het actieplan circulaire economie, waaronder een mededeling en een bijbehorend werkdocument van de Commissiediensten over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (COM(2018)0032) en SWD(2018)0020).

Het doel van deze mededeling is het bevorderen van een brede discussie in de Unie over de mogelijke aanpak van de belangrijkste vraagstukken op het raakvlak van de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving. Het uitgangspunt van de mededeling is dat recycling en hergebruik belemmerd kunnen worden door de aanwezigheid van bepaalde chemicaliën. Er wordt gekeken naar vier kritieke problemen die zijn vastgesteld op het punt waar de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving samenkomen, en naar de manier waarop deze de ontwikkeling van de circulaire economie belemmeren. Deze problemen zijn: onvoldoende informatie over zorgwekkende stoffen in producten en afval; de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in gerecycleerd materiaal; onzekerheid over de wijze waarop materialen kunnen ophouden afval te zijn; en problemen bij de toepassing van methoden voor de indeling van afvalstoffen van de EU, die gevolgen hebben voor de recycleerbaarheid van materialen (secundaire grondstoffen). Met deze mededeling wil de Commissie de discussie over de aanpak van deze problemen bevorderen.

Aangezien snelle actie is geboden om de snijvlak-problemen op te lossen:

– Welke wetgevende en niet-wetgevende maatregelen is de Commissie van plan te nemen met het oog op de belangrijke vraagstukken die zichtbaar zijn geworden op het raakvlak van de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving, zonder te tornen aan de in het EU-recht verankerde strenge normen inzake de gezondheid van mens en dier, de veiligheid en het milieu?

– Wat is het tijdschema voor die maatregelen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 14 juni 2018Juridische mededeling