Procedura : 2018/2589(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000064/2018

Teksty złożone :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Debaty :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 19k
11 czerwca 2018
O-000064/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000064/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym wyszczególniono następujące dwa cele, z czego jeden ma swoje źródło w polityce dotyczącej odpadów, a drugi w polityce dotyczącej chemikaliów (dziedziny te są często postrzegane jako przeciwstawne): ułatwienie procesów związanych z recyklingiem i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych; oraz zastępowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczanie ich obecności oraz poprawa ich identyfikowalności.

W dniu 16 stycznia 2018 r. Komisja przyjęła nowy pakiet środków na rzecz wprowadzenia w życie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym komunikat i towarzyszący mu dokument roboczy w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (COM(2018)0032 i SWD(2018)0020).

Celem tego komunikatu jest promowanie szeroko zakrojonej, ogólnounijnej debaty na temat możliwości rozwiązania głównych problemów wynikających z interakcji między przepisami dotyczącymi chemikaliów, produktów i odpadów. Punktem wyjścia komunikatu jest założenie, że obecność niektórych substancji chemicznych może utrudniać recykling i ponowne użycie. Przeanalizowano w nim cztery najważniejsze kwestie określone na podstawie interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów oraz w jaki sposób utrudniają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym: Wspomniane kwestie to: niewystarczające informacje na temat substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach i odpadach; obecność substancji potencjalnie niebezpiecznych w materiałach pochodzących z recyklingu; niejasności co do tego, jak materiały mogą przestać być odpadami oraz trudności w stosowaniu unijnych metod klasyfikacji odpadów i ich wpływ na możliwości recyklingu materiałów (surowce wtórne). Celem komunikatu jest zachęcenie do dyskusji na temat sposobów rozwiązania ww. kwestii.

Ponieważ nie ulega wątpliwości, że potrzebne są pilne działania w celu poradzenia sobie z tymi problemami wynikającymi z interakcji:

– Jakie środki ustawodawcze i nieustawodawcze zamierza przyjąć Komisja w celu rozwiązania głównych problemów wynikających z interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich norm ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska zapisanych w prawie UE?

– Jaki jest harmonogram wdrażania tych środków?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2018Informacja prawna