Menettely : 2018/2769(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000065/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.14

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 97kWORD 16k
12. kesäkuuta 2018
O-000065/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000065/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Direktiivistä 2002/90/EY (”avustamisdirektiivi”), jossa määritellään laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustaminen, säädetään, että kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön asianmukaiset seuraamukset

a) henkilölle, joka tarkoituksellisesti auttaa henkilöä, joka ei ole jonkin jäsenvaltion kansalainen, saapumaan jäsenvaltion alueelle tai kulkemaan sen alueen kautta kyseisessä jäsenvaltiossa ulkomaalaisten maahantulosta tai kauttakulusta annetun lainsäädännön vastaisesti;

b) henkilölle, joka taloudellisen hyödyn saamiseksi tarkoituksellisesti auttaa henkilöä, joka ei ole jonkin jäsenvaltion kansalainen, oleskelemaan jäsenvaltion alueella kyseisessä jäsenvaltiossa ulkomaalaisten maassa oleskelusta annetun lainsäädännön vastaisesti.

Salakuljetusta koskevan YK:n pöytäkirjan mukaan humanitaarisen avun toimia ei pidä kriminalisoida, ja tässä tarkoituksessa avustamisdirektiivin 1 artiklan 2 kohdassa säädetään jäsenvaltioille mahdollisuus, joka ei ole sitova, soveltaa edellä mainitun ”avustamisen” kriminalisointiin poikkeusta siinä tapauksessa, että se on luonteeltaan humanitaarista. Tästä huolimatta on ilmennyt tapauksia, joissa niin sanotulla ”avustamispaketilla” on ollut tahattomia seurauksia, jotka ovat vaikuttaneet humanitaarista apua muuttajille antaviin kansalaisiin ja asukkaisiin.

Voiko komissio tässä yhteydessä ilmoittaa, milloin se aikoo esittää jäsenvaltioille suuntaviivoja avustamisdirektiivin soveltamisesta, jotta voidaan edistää sen 1 artiklan 2 kohdan soveltamista jäsenvaltioissa, ja selventää, mitä avustamisen muotoja jäsenvaltiot eivät saisi kriminalisoida?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 3. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus