Interpelacje
PDF 192kWORD 19k
13 czerwca 2018
O-000066/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000066/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ingeborg Gräßle, Komisji Kontroli Budżetowej

 Przedmiot: Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE

Tradycyjne zasoby własne, składające się głównie z ceł na towary przywożone spoza UE i opłat wyrównawczych od cukru, stanowią około 12,8% zasobów własnych UE. Na początku 2017 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył dochodzenie w sprawie oszustw celnych w Zjednoczonym Królestwie. Obliczył, że budżet UE stracił 1987 mld EUR z powodu niezapłaconych należności celnych od produktów tekstylnych i butów importowanych z Chin przez terytorium Zjednoczonego Królestwa w latach 2013–2016. Dla porównania, w roku 2016 OLAF zalecił odzyskanie środków finansowych w wysokości 631,1 mln EUR w wyniku 272 przeprowadzonych dochodzeń. W kontekście importu przez terytorium Zjednoczonego Królestwa podczas wspomnianego dochodzenia ujawniono też poważne oszustwa związane z VAT, polegające na nadużywaniu zawieszenia płatności VAT w ramach tzw. procedury celnej 42. Wynikające stąd straty z powodu nieodprowadzonego podatku VAT szacuje się łącznie na ok. 3,2 mld EUR w latach 2013–2016. Ponadto niedawno ujawniono, że OLAF prowadzi dochodzenie w nowej sprawie dotyczącej portu w Pireusie, w przypadku której szacuje się, że Włochy straciły dziesiątki milionów euro w postaci nieodprowadzonego podatku VAT, choć dochodzenia jeszcze nie zakończono i wobec tego ostateczne straty mogą być wyższe. Chociaż wymienione sprawy mają charakter symboliczny ze względu na skalę zjawiska, na pewno nie są to odosobnione przypadki i możliwe jest pojawienie się spraw dotyczących innych państw członkowskich.

– Jakie natychmiastowe działania Komisja może podjąć w celu odzyskania niepobranych środków własnych UE?

– Czy Komisja jest zdania, że rozporządzenie Rady z dnia 30 listopada 2017 r., zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie środków służących zacieśnianiu współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, jak również zmiany zaproponowane do art. 13 to wystarczające środki, by uwzględnić zalecenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące usprawnienia przepływu informacji na temat przywozu między organami podatkowymi i celnymi? Czy Komisja planuje dalsze działania legislacyjne w związku z procedurą celną 42?

– Jakie ewentualne działania Komisja zamierza podjąć, aby zharmonizować i ustandaryzować stosowanie kontroli celnych przez państwa członkowskie?

– Jakie inne środki Komisja rozważa, aby nie dopuścić w przyszłości do podobnych oszustw?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2018Informacja prawna