Procedūra : 2018/2767(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000070/2018

Pateikti tekstai :

O-000070/2018 (B8-0040/2018)

Debatai :

PV 02/10/2018 - 18
CRE 02/10/2018 - 18

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 19k
2018 m. birželio 21 d.
O-000070/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000070/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Cecilia Wikström, Peticijų komiteto vadu

 Tema: Balsavimo teisių praradimas ES
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Teisė balsuoti rinkimuose yra pagrindinė teisė, atitinkanti valstybių narių bendras konstitucines tradicijas ir pripažįstama ES Sutartyse kaip teisės į politinį dalyvavimą dalis. Dalyvavimas ES demokratiniame gyvenime ir užsienyje (kitoje valstybėje narėje) gyvenančių ES piliečių naudojimasis rinkimų teise yra dažna peticijų tema.

Šešios ES valstybės narės (Kipras, Danija, Vokietija, Airija, Malta ir Jungtinė Karalystė) atima iš savo piliečių balsavimo nacionaliniuose rinkimuose teisę dėl to, kad jie gyvena užsienyje, grįsdamos šį sprendimą prielaida, kad emigrantams nedaro poveikio jų kilmės šalyje priimami sprendimai. Šios valstybės narės taip pat atima iš savo piliečių teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, jei jie nuolat gyvena trečiojoje šalyje, o dvi iš šių valstybių (Airija ir Jungtinė Karalystė) šią teisę atima net iš ES gyvenančių piliečių. Kai kurios valstybės narės (pvz., Ispanija ir Portugalija) nesudaro galimybių (arba jos nepakankamos) balsuoti iš užsienio, o tai yra kliūtis pasinaudoti balsavimo teise. Į kitą ES valstybę išvykusių gyventi piliečių balsavimo teisės apribojimas arba atėmimas pagal ES teisę galėtų būti laikomas judėjimo laisvės pažeidimu.

1. Ar Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, planuoja imtis papildomų veiksmų, kad visapusiškai apsaugotų kitoje ES valstybėje narėje gyvenančių ES piliečių teisę balsuoti jų kilmės valstybėse rengiamuose rinkimuose ir referendumuose, kaip ji įsipareigojo 2017 m. pilietybės ataskaitoje? Ar Komisija informavo visas susijusias valstybes nares apie piliečių pateiktų skundų dėl balsavimo teisės atėmimo skaičių?

2. Ar Komisija galėtų informuoti, kaip nagrinėjami piliečių skundai, susiję su judėjimo laisve, valstybėms narėms atėmus jų teisę balsuoti po to, kai jie apsigyveno užsienyje? Ar Komisija mano, kad tai laisvo judėjimo teisės pažeidimas, ir ar ji ketina imtis tolesnių veiksmų, kad pašalintų esamas kliūtis ir kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo dalyvavimo demokratiniame Sąjungos gyvenime teisėmis, kurias jiems garantuoja ES Sutarties 10 straipsnio 3 dalis?

3. Ar Komisija ketina pasiūlyti priemonių dėl Europos Parlamento rinkimų, kad būtų užtikrinta visų ES piliečių teisė pasirinkti, ar balsuoti savo kilmės valstybėje, ar priimančiojoje valstybėje narėje?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. birželio 26 d.Teisinis pranešimas