Процедура : 2018/2851(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000072/2018

Внесени текстове :

O-000072/2018 (B8-0401/2018)

Разисквания :

PV 01/10/2018 - 17
CRE 01/10/2018 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 195kWORD 19k
25 юни 2018 г.
O-000072/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000072/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Malin Björk, от името на групата GUE/NGL
Tanja Fajon, от името на групата S&D
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, от името на групата ALDE
Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE

 Относно: Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения
 Отговор по време на пленарно заседание 

Насоките на ЕС за ЛГБТИ са ключов инструмент за борба срещу преследването на ЛГБТИ лицата извън ЕС и за насърчаване на правата на човека, включително на човешките права на ЛГБТИ, в целия свят.

През последната година имаше различни случаи на широко разпространени преследвания на (считани за) ЛГБТ лица, най-вече в Чечения и Азербайджан. През месец април 2018 г. се отбеляза една година, откакто руският вестник Новая газета информира, че най-малко 100 мъже са били задържани в неофициални затвори поради подозрение, че са ЛГБТ, в Чечения, Русия, и са били подложени на тежки мъчения и унижение.

Въпреки категоричните свидетелства обаче на повече от 100 жертви, сред които едно дадено публично, все още не е проведено независимо и прозрачно разследване, а чеченските органи продължават системно да правят явни подбуждащи към омраза изказвания срещу ЛГБТ лица.

– Какви стъпки предприе Комисията през изминалата година за разрешаване на настоящата криза?

– По-специално, какво направи Комисията в подкрепа на гражданското общество и правителството в Русия с оглед на започване на прозрачно и независимо разследване и за предоставяне на адекватна подкрепа и средства за защита на жертвите?

– Как Комисията гарантира зачитането на човешките права на ЛГБТИ лицата в Русия и на други места в светлината на насоките на ЕС за ЛГБТИ?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 юни 2018 г.Правна информация