Menettely : 2018/2851(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000072/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000072/2018 (B8-0401/2018)

Keskustelut :

PV 01/10/2018 - 17
CRE 01/10/2018 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 185kWORD 18k
25. kesäkuuta 2018
O-000072/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000072/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Malin Björk, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Tanja Fajon, S&D-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Hlbti-henkilöitä koskevat EU:n suuntaviivat ovat keskeinen väline hlbti-henkilöihin kohdistuvan vainon torjumisessa ja ihmisoikeuksien, hlbti-henkilöiden ihmisoikeudet mukaan luettuina, edistämisessä ympäri maailman.

Viime vuoden aikana hlbti-henkilöitä (tai sellaisina pidettyjä henkilöitä) on vainottu laajasti useassa maassa, erityisesti Tšetšeniassa ja Azerbaidžanissa. Vuoden 2018 huhtikuussa oli kulunut vuosi siitä, kun venäläinen sanomalehti Novaya Gazeta raportoi, että Tšetšeniassa Venäjällä pidetään vangittuna ainakin 100:aa hlbti-henkilöksi epäiltyä miestä epävirallisissa laitoksissa, joissa heitä kidutetaan ja nöyryytetään ankarasti.

Kuitenkaan huolimatta vakuuttavista todistajalausunnoista, joita on kerätty yli sadalta uhrilta, joista yksi on esiintynyt omalla nimellään, riippumatonta ja avointa tutkimusta ei vieläkään ole suoritettu ja Tšetšenian viranomaiset jatkavat avoimen vihapuheen esittämistä hlbti-henkilöitä kohtaan.

– Mihin toimiin komissio on ryhtynyt viime vuoden aikana tämän pitkään jatkuneen kriisin ratkaisemiseksi?

– Mihin erityisiin toimiin komissio on ryhtynyt Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi ja maan hallituksen kehottamiseksi käynnistämään avoimen ja riippumattoman tutkimuksen ja tarjoamaan uhreille asianmukaista tukea ja asianmukaisen korvauksen kärsimyksistään?

– Miten komissio varmistaa hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioittamisen Venäjällä ja muualla hlbti-henkilöitä koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 27. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus