Procedure : 2018/2851(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000072/2018

Ingediende teksten :

O-000072/2018 (B8-0401/2018)

Debatten :

PV 01/10/2018 - 17
CRE 01/10/2018 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 190kWORD 16k
25 juni 2018
O-000072/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000072/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie
Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie
Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie

 Betreft: Toepassing van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad in het kader van de situatie in Tsjetsjenië
 Antwoord plenaire 

De LGBTI-richtsnoeren van de EU vormen een belangrijk instrument om de vervolging van LGBTI-personen (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en interseksuele mensen) buiten de EU tegen te gaan en om de mensenrechten, inclusief de mensenrechten van LGBTI-mensen, over de hele wereld te bevorderen.

Het afgelopen jaar zijn LGBTI-mensen (of toch mensen die hiervoor werden aangezien) herhaaldelijk op grote schaal vervolgd, in het bijzonder in Tsjetsjenië en Azerbeidzjan. In april 2018 was het één jaar geleden dat de Russische krant Novaya Gazeta berichtte dat in Tsjetsjenië (Rusland) ten minste honderd mannen in niet-officiële gevangenissen werden vastgehouden op grond van hun vermeende LGBTI-identiteit, en daar ernstige folteringen en vernederingen ondergingen.

Ondanks overweldigende getuigenissen van ruim honderd slachtoffers, in één geval publiekelijk, is er nog altijd geen onafhankelijk en transparant onderzoek gebeurd. De Tsjetsjeense autoriteiten blijven bovendien openlijk aanzetten tot haat jegens LGBTI-mensen.

– Wat heeft de Commissie het voorbije jaar ondernomen om deze aanslepende crisis te bezweren?

– Wat heeft de Commissie meer bepaald gedaan om het maatschappelijk middenveld en de regering in Rusland te helpen een transparant en onafhankelijk onderzoek in te stellen, en om slachtoffers gepaste ondersteuning en schadevergoeding te bieden?

– Hoe zorgt de Commissie ervoor dat de mensenrechten van LGBTI-mensen en de LGBTI-richtsnoeren van de EU in Rusland en elders worden geëerbiedigd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2018Juridische mededeling