Interpelacje
PDF 187kWORD 18k
27 czerwca 2018
O-000077/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000077/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Alain Cadec, Komisji Rybołówstwa

 Przedmiot: Dobrostan ryb

W listopadzie Komisja opublikowała analizę i sprawozdanie dotyczące dobrostanu ryb podczas transportu żywych ryb. W obydwu publikacjach zwrócono uwagę zarówno na niedoskonałości obecnych praktyk, jak i na rozbieżności między różnymi środkami podejmowanymi na szczeblu krajowym.

Jednak mimo stwierdzenia, że standardy w całej Europie obniżają się, a także mimo apeli Parlamentu i Rady, aby w tej kwestii uczynić więcej, Komisja nie przedstawiła wniosków z myślą o poprawie sytuacji.

Co więcej, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podkreślił, że ryby są zdolne do odczuwania, a Federacja Europejskich Producentów Akwakultury często odwołuje się do dobrostanu ryb w swoim kodeksie postępowania.

Jak Komisja usprawiedliwia ignorowanie sygnałów od Parlamentu, Rady i branży, dotyczące zaniedbań w dziedzinie dobrostanu zwierząt?

Z uwagi na to, że w niektórych państwach członkowskich obowiązują skuteczne przepisy, wytyczne dotyczące zagrożenia uduszeniem, zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, nie zawsze są dostępne na szczeblu państw członkowskich, a środki dobrowolne przynoszą słabsze rezultaty niż środki stosowane przez kraje trzecie, czy Komisja zobowiąże się do zadbania o to, aby przepisy prawne dotyczące dobrostanu zwierząt, obowiązujące już w odniesieniu do ryb, zostały w pełni wdrożone?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2018Informacja prawna