Interpelacje
PDF 189kWORD 21k
18 lipca 2018
O-000083/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000083/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Roberto Gualtieri, w imieniu Komisji Gospodarcza i Monetarna

 Przedmiot: Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych

W dniu 19 czerwca 2018 r. Komisja ECON zorganizowała wysłuchanie publiczne w sprawie niewłaściwej sprzedaży produktów finansowych w oparciu o pięć badań zleconych przez tę komisję. Wysłuchanie stanowiło działanie następcze w związku z tymi badaniami oraz szeregiem petycji złożonych w ostatnich latach do Parlamentu przez inwestorów detalicznych z kilku państw członkowskich. W petycjach tych podniesiono szereg zarzutów i opisano liczne udokumentowane przypadki niewłaściwej sprzedaży, związane z marketingiem i sprzedażą produktów finansowych, naruszeniami oraz niewystarczającym wdrożeniem i egzekwowaniem unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów w sektorze usług finansowych, a także poważne obawy dotyczące luk w ochronie inwestorów detalicznych przed praktykami niewłaściwej sprzedaży.

Odnośnie do zamiaru sprostania aktualnemu wyzwaniu, jakim jest niewłaściwa sprzedaż i ochrona konsumentów na rynkach finansowych, Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób Komisja zamierza zająć się przypadkami niewłaściwej sprzedaży, w szczególności przypadkami związanymi z naruszeniem prawa Unii lub jego niewystarczającym wdrożeniem i egzekwowaniem przez państwa członkowskie, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących projektowania i dystrybucji produktów finansowych (np. MiFID II, dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, UCITS, dyrektywa o kredycie hipotecznym, dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki) oraz przepisów dotyczących dodatkowych produktów ubezpieczeniowych w zakresie ochrony spłaty?(1)

2. Czy Komisja widzi jakieś możliwości zwiększenia wysiłków nadzorczych, biorąc pod uwagę transgraniczny charakter rynków finansowych i bieżące plany utworzenia unii rynków kapitałowych?

3. Jakie inicjatywy zamierza podjąć Komisja w celu zwiększenia spójności ochrony konsumentów i inwestorów w całym ustawodawstwie dotyczącym usług finansowych, zapewnienia inwestorom większej przejrzystości i jaśniejszych informacji, rozwiązania problemu niewystarczającego wdrażania i egzekwowania prawa unijnego na szczeblu krajowym, poprawy dostępności i skuteczności procedur dochodzenia roszczeń zbiorowych dla wszystkich inwestorów detalicznych, zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów oraz lepszego informowania konsumentów europejskich, w tym inwestorów detalicznych, o przysługujących im prawach i zwiększenia wiedzy na temat finansów?

(1) Np. kwestie dotyczące ukrytego indeksowania, problemy z wdrożeniem przepisów dotyczących kredytów walutowych (np. w Chorwacji, na Węgrzech i w Rumunii), klauzule dolnego pułapu (np. w Hiszpanii), nieproporcjonalne kary za przedterminową spłatę (np. w Niemczech), niewystarczające ograniczenia praktyk sprzedaży krzyżowej nieprzynoszących korzyści konsumentom (np. w Niemczech) oraz innych praktyk sprzedaży krzyżowej z zyskiem z lichwy dotyczących dodatkowych produktów ubezpieczeniowych w zakresie ochrony spłaty (np. w kontekście kredytów konsumenckich).

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2018Informacja prawna