Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 183kWORD 19k
12. syyskuuta 2018
O-000098/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000098/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Life-ohjelman väliarviointi

Komissio julkaisi 6. marraskuuta 2017 kertomuksen ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (Life-ohjelma) väliarvioinnista. Kertomuksessa arvioidaan Life-ohjelman (2014–2020) kahta ensimmäistä vuotta ja esitetään jatkotoimia koskevia suosituksia.

1. Life-ohjelman väliarviointikertomus julkistettiin neljä kuukautta suunniteltua myöhemmin, mutta siitä puuttuu edelleen monia yksityiskohtaisia tietoja. Vain vuosien 2014 ja 2015 pyyntöjä vastaavat hankkeet on käynnistetty, ja harvoja hankkeita on saatu päätökseen. Millaisia johtopäätöksiä komissio tekee tästä ottaen huomioon, että Life-ohjelman seitsemästä vuodesta on kulunut jo neljä? Kuinka tällainen viivästys on selitettävissä ja kompensoitavissa?

2. Kuinka komissio aikoo parantaa indikaattorijärjestelmää etenkin EU:n tasolla saatavan lisäarvon osalta?

3. Kuinka komissio aikoo tarjota lisätietoa Life-ohjelman täytäntöönpanosta seuraavaa monivuotista työohjelmaa (2018–2020) ja monivuotista rahoituskehystä koskevaa päätöksentekoa varten? Kuinka komissio aikoo käsitellä edunsaajien taloudellisten resurssien puutetta ja heidän investointikapasiteettiaan vahvistaakseen hankkeiden tuloksien toistettavuutta?

4. Kuinka komissio aikoo käynnissä olevien hankkeiden vaikutusta, kestävyyttä ja/tai toistettavuutta tehostaakseen varmistaa, että ne saavuttavat mahdollisuutensa, etenkin kun Life+:n loppuarvioinnin mukaan monen hankkeen demonstrointipotentiaalia ei ollut usein täysin toteutettu tai hyödynnetty?

5. Mitä on tehtävissä kommunikaatiostrategian parantamiseksi kohderyhmän ja toimijoiden välisen koordinaation näkökulmasta?

6. Integroituja hankkeita ja Lifen muita EU-politiikkatoimia täydentävää vaikutusta tulisi vahvistaa tulevaisuudessa. Mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen Lifen sekä muun lainsäädännön, politiikkatoimien ja ohjelmien välisiä synergiavaikutuksia EU:ssa?

7. Kuinka komissio aikoo vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden roolia hankkeiden ehdottamisen, suunnittelun ja ohjauksen yhteydessä? Onko mahdollista lisätä Life-hankkeiden EU-rahoituksen osuutta kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus