Parlamentarna pitanja
PDF 188kWORD 17k
12. rujna 2018.
O-000098/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000098/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 Predmet: Evaluacija programa LIFE sredinom provedbenog razdoblja

Komisija je 6. studenog 2017. objavila Izvješće o evaluaciji Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) sredinom provedbenog razdoblja. To izvješće sadrži ocjenu prvih dviju godina programa LIFE za razdoblje 2014. – 2020. i preporuke za daljnje djelovanje.

1. Iako je objava izvješća o evaluaciji kasnila četiri mjeseca, znatan dio detaljnijih informacija i dalje nije dostupan. Započeli su samo projekti na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2014. i 2015., a tek manji broj njih je i dovršen. Uzimajući u obzir da su već protekle četiri od sedam godina programa LIFE, koje je ključne pouke Komisija izvukla iz navedenoga? Kako se ta kašnjenja mogu objasniti i nadoknaditi?

2. Kako Komisija namjerava poboljšati sustav pokazatelja, posebno kada je riječ o dodanoj vrijednosti EU-a?

3. Na koji način Komisija namjerava pružiti dodatne informacije o provedbi programa LIFE kako bi se na temelju njih mogle donositi odluke o sljedećem višegodišnjem programu rada (2018. - 2020.) i sljedećem višegodišnjem financijskom okviru? Na koji način Komisija namjerava riješiti problem manjka financijskih sredstava korisnika i pitanje njihova kapaciteta za ulaganja, kako bi se povećala mogućnost daljnje primjene rezultata projekta?

4. Uzimajući u obzir činjenicu da je potrebno povećati učinak, održivost i/ili mogućnost daljnje primjene rezultata postojećih projekata, na koji će način Komisija zajamčiti da će projekti u cijelosti ostvariti svoj potencijal, posebice s obzirom na to da je u konačnoj evaluaciji programa LIFE+ zaključeno da u mnogim slučajevima potencijal projekata da posluže kao primjer često nije bio u potpunosti ostvaren ili iskorišten?

5. Što može biti učinjeno kako bi se poboljšala komunikacijska strategija, u pogledu ciljane publike i koordinacije među dionicima?

6. U budućnosti bi trebalo pojačati integriranost projekata i komplementarnost programa LIFE s drugim politikama EU-a. Što Komisija namjerava napraviti kako bi poboljšala sinergije između programa LIFE i drugih zakonodavnih područja, politika i programa EU-a?

7. Na koji način Komisija namjerava ojačati ulogu nevladinih organizacija i aktera iz civilnog društva pri predlaganju, osmišljavanju i vođenju projekata? Postoji li mogućnost da se unutar programa LIFE poveća udio sredstava EU-a namijenjenih nevladinim organizacijama i akterima iz civilnog društva?

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 14. rujna 2018.Pravna napomena