Parlamentiniai klausimai
PDF 189kWORD 19k
2018 m. rugsėjo 12 d.
O-000098/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000098/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Programos LIFE laikotarpio vidurio vertinimas

2017 m. lapkričio 6 d. Komisija paskelbė Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) laikotarpio vidurio vertinimą. Šioje ataskaitoje vertinami pirmieji dveji programos LIFE 2014–2020 metai ir pateikiamos rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų.

1. Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita buvo paskelbta keturiais mėnesiais vėliau nei numatyta, tačiau joje vis dar trūksta daug detalesnės informacijos. Buvo pradėti tik projektai iš 2014 ir 2015 m. pateiktų kvietimų, o baigta vykdyti tik keletas iš jų. Kadangi jau praėjo ketveri iš septynerių programos LIFE metų, kokias esmines išvadas padarė Komisija? Kaip galima paaiškinti ir ištaisyti tokį vėlavimą?

2. Kaip Komisija patobulins rodiklių sistemą, ypač kai tai susiję su Europos pridėtine verte?

3. Kaip Komisija ketina pateikti papildomos informacijos apie programos LIFE įgyvendinimą, siekiant priimti sprendimus dėl kitos (2018 – 2020 m.) daugiametės darbo programos ir daugiametės finansinės programos? Kaip Komisija ketina spręsti paramos gavėjų finansinių išteklių trūkumo ir jų investicinių pajėgumų trūkumo problemą, siekiant sustiprinti galimybę pakartoti projektų rezultatus?

4. Kaip, siekiant sustiprinti dabartinių projektų poveikį, tvarumą, ir (arba) pakartojamumą, Komisija užtikrins, kad šiais projektais bus išnaudotos visos jų galimybės, ypač reaguojant į tai, kad programos LIFE+ vertinime daroma išvada dėl nepakankamo daugelio projektų demonstracinio potencialo panaudojimo?

5. Ką galima padaryti siekiant patobulinti komunikacijos strategiją, siekiant platesnės auditorijos ir veikėjų veiksmų koordinavimo?

6. Ateityje reikėtų stiprinti integruotus projektus ir programos LIFE papildomumo su kitomis ES politikos kryptimis aspektą. Ką Komisija darys norint stiprinti Europos Sąjungoje programos LIFE ir kitų teisės aktų, politikos krypčių bei programų sinergiją?

7. Kaip Komisija ketina stiprinti NVO ir pilietinės visuomenės veikėjų vaidmenį siūlant, kuriant ir vykdant projektus? Ar yra galimybių padidinti ES finansavimo, skiriamo programai LIFE dalį, tenkančią NVO ir pilietinės visuomenės veikėjams?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 14 d.Teisinis pranešimas