Parlamentarna vprašanja
PDF 186kWORD 19k
12. september 2018
O-000098/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000098/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 Zadeva: Vmesna ocena programa LIFE

Komisija je 6. novembra 2017 objavila poročilo o vmesni oceni programa EU za okolje in podnebne ukrepe (program LIFE). V njem je ocenila prvi dve leti izvajanja tega programa v programskem obdobju 2014–2020, vsebuje pa tudi priporočila za nadaljnje ukrepanje.

1. Objava poročila o vmesni oceni je bila odložena za štiri mesece, a v njem še vedno primanjkuje številnih podrobnejših informacij. Začeli so se samo projekti iz javnih razpisov, opravljenih v letu 2014 in 2015, nekaj jih je bilo zaključenih. Glede na to, da teče peto od sedmih let trajanja programa LIFE, katere pomembne izkušnje je v tem času pridobila Komisija? Kako se lahko ta zamuda pojasni in nadoknadi?

2. Kako bo Komisija izboljšala sistem kazalnikov, zlasti ko gre za dodano vrednost EU?

3. Kako namerava Komisija zagotoviti dodatne informacije o izvajanju programa LIFE, na podlagi katerih bi lahko sprejeli odločitve o naslednjem večletnem delovnem programu (2018–2020) in večletnem finančnem okviru? Kako namerava Komisija ukrepati v zvezi s pomanjkanjem finančnih sredstev upravičencev in njihovo zmogljivostjo za naložbe, da bi okrepila možnost ponovitve rezultatov projektov?

4. Glede na to, da je treba izboljšati učinek, trajnost in/ali ponovljivost obstoječih projektov, kako bo Komisija zagotovila, da bodo projekti izpolnili svoj potencial, zlasti ker iz končne ocene programa LIFE+ izhaja, da potencial številnih projektov velikokrat ni bil popolnoma izkoriščen?

5. Kako se lahko izboljšajo komunikacijske strategije glede na ciljno publiko in usklajevanje med akterji?

6. V prihodnje bi bilo treba okrepiti integrirane projekte in dopolnilno razsežnost projekta LIFE v odnosu do drugih politik EU. Kako bo Komisija izboljšala sinergije med tem programom in drugo zakonodajo, politikami in programi v EU?

7. Kako namerava Komisija okrepiti vlogo nevladnih organizacij in akterjev civilne družbe pri predlaganju, oblikovanju in vodenju projektov? Ali je mogoče povečati delež financiranja s strani EU pri projektih LIFE za nevladne organizacije in akterje civilne družbe?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 14. september 2018Pravno obvestilo