Parlamenti kérdések
PDF 190kWORD 19k
2018. szeptember 13.
O-000100/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000100/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A Földközi-tengeren kialakult humanitárius sürgősségi helyzet: a helyi és regionális hatóságok támogatása

Mind az európai, mind a nemzeti menekültügyi és migrációs politikák jelenlegi keretében a helyi közösségek, valamint a helyi és regionális hatóságok több alkalommal is a menekültek és a migránsok fogadásához és integrálásához kapcsolódó kihívásokkal kényszerültek szembenézni. Annak ellenére, hogy a helyi és regionális hatóságok készek a menekültek és a migránsok befogadására, és ennek érdekében minden erőfeszítést megtesznek, vagy megfelelő jogi keret hiányában vagy politikai döntésből kifolyólag nem férnek hozzá megfelelő finanszírozási eszközökhöz, ezáltal csak rendkívül nehezen tudják biztosítani a menekültek és a migránsok számára az integrálásukhoz szükséges támogatást és szolgáltatásokat. Ennek hiányában pedig fennáll annak a veszélye, hogy a menekültek és a migránsok a bűnszervezetek gátlástalan kizsákmányolásának, vagy pedig gazdasági és társadalmi leigázásának áldozataivá válnak.

A helyzetet figyelembe véve, mi a Bizottság véleménye az alábbiakról?

1. Szükség van az EU menekültügyi és migrációs politikáinak átfogó reformjára annak érdekében, hogy fenntartható és tisztességes megoldásokat lehessen kialakítani, amelyek összhangban állnak az EU és a tagállamok nemzetközi jog értelmében meghatározott kötelezettségeivel.

2. Meg kell könnyíteni a helyi és regionális hatóságok hozzáférését a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközhöz, és lehetővé kell tenni a számukra nyújtott finanszírozás növelését, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz, illetve a többéves pénzügyi keret értelmében biztosított egyéb vonatkozó támogatásokhoz való hozzáférésüket oly módon, hogy az első befogadáskor és hosszú távú integráció kapcsán a menekültek és a migránsok méltóságát teljes mértékben tiszteletben tartó szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, különleges figyelmet fordítva az egészségügyi ellátásra, a szociális támogatásra, a lakhatásra, az oktatásra és más integrációs intézkedésekre.

3. Egy olyan platform létrehozása, amely megkönnyíti a bevált gyakorlatok cseréjét és megosztását a helyi és regionális hatóságok között, valamit szinergiákat teremt közöttük és a civil társadalom között, lehetővé téve számukra, hogy a vonatkozó alapok keretében támogatásra jogosultak legyenek.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat