Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 18k
2018. gada 17. septembris
O-000101/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000101/2018
Padomei
Reglamenta 128. pants
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība Eiropas Savienībā

Katru gadu no vienas dalībvalsts uz citu tiek nelegāli tirgots ievērojams skaits lolojumdzīvnieku, un ES tiesību akti par lolojumdzīvnieku pārvietošanu (Regula (ES) Nr. 576/2013), kas attiecas uz lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, tādēļ bieži vien tiek pārkāpta. Lai dzīvniekus pāri robežām pārvietotu tirdzniecības nolūkā, tas būtu jādara, ievērojot Padomes Direktīvu 92/65/EEK.

Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība negatīvi ietekmē sabiedrības veselību, dzīvnieku labturību un patērētāju aizsardzību. Šāda tirdzniecība ir kļuvusi par būtisku starptautiskās organizētās noziedzības ienākumu avotu, un tā ietekmē arī ES iekšējā tirgus netraucētu darbību, jo tiek zaudēti nodokļu ieņēmumi un veidojas negodīga konkurence, sevišķi jau tāpēc, ka palielinās lolojumdzīvnieku tirdzniecība tiešsaistē, bet pienācīga regulējuma šajā jomā trūkst gan valsts, gan ES tiesību aktu līmenī. Dažas NVO pat lēš, ka, tirgojot suņus ar ciltsrakstiem, suņu audzētājs, kurš nelegāli nodarbojas ar ciltsdarbu, gadā var nopelnīt vairāk nekā EUR 100 000.

Šajā sakarībā vēlamies, lai Padomu atbildētu uz šādiem jautājumiem:

Kādus pasākumus Padome pašlaik veic, lai risinātu nelegālas lolojumdzīvnieku tirdzniecības problēmu? Kādus pasākumus tā ir iecerējusi veikt turpmāk? Kāds ir šo pasākumu īstenošanas grafiks?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums