Deputātu jautājumi
PDF 186kWORD 18k
2018. gada 17. septembris
O-000102/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000102/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība Eiropas Savienībā

Katru gadu no vienas dalībvalsts uz citu tiek nelegāli tirgots ievērojams skaits lolojumdzīvnieku, un ES tiesību akti par lolojumdzīvnieku pārvietošanu (Regula (ES) Nr. 576/2013), kas attiecas uz lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, tādēļ bieži vien tiek pārkāpta. Lai dzīvniekus pāri robežām pārvietotu tirdzniecības nolūkā, tas būtu jādara, ievērojot Padomes Direktīvu 92/65/EEK.

Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība negatīvi ietekmē sabiedrības veselību, dzīvnieku labturību un patērētāju aizsardzību. Šāda tirdzniecība ir kļuvusi par būtisku starptautiskās organizētās noziedzības ienākumu avotu, un tā ietekmē arī ES iekšējā tirgus netraucētu darbību, jo tiek zaudēti nodokļu ieņēmumi un veidojas negodīga konkurence, sevišķi jau tāpēc, ka palielinās lolojumdzīvnieku tirdzniecība tiešsaistē, bet pienācīga regulējuma šajā jomā trūkst gan valsts, gan ES tiesību aktu līmenī. Dažas NVO pat lēš, ka, tirgojot suņus ar ciltsrakstiem, suņu audzētājs, kurš nelegāli nodarbojas ar ciltsdarbu, gadā var nopelnīt vairāk nekā EUR 100 000.

1. Kad Komisija plāno pieņemt nozarēm transversālu ES rīcības plānu, ar ko Eiropas Savienībā risināt nelegālas lolojumdzīvnieku tirdzniecības problēmu?

2. Vai Komisija ir iecerējusi, izstrādājot deleģētu aktu saskaņā ar Dzīvnieku veselības tiesību aktu, nākt klajā ar priekšlikumu par detalizētām un saderīgām sistēmām, ko izmantot kaķu un suņu identificēšanai un reģistrēšanai dalībvalstu datubāzēs un kas ar ES platformas starpniecību būtu jāsavieno?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums