Parlamenti kérdések
PDF 192kWORD 18k
2018. október 3.
O-000110/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000110/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény

Két évvel ezelőtt a Parlament saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést fogadott el a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról(1). Az állásfoglalás a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló, új európai uniós paktum létrehozását javasolja. Egy ilyen paktum magában foglalná a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó éves jelentést arról, hogy a tagállamok megfelelnek-e az EUSZ 2. cikkében felsorolt értékeknek, országspecifikus ajánlásokkal együtt. A jelentés a parlamentközi vita és az intézményeken belüli, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó állandó szakpolitikai ciklus alapjául szolgálna. A demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló paktum felváltaná azt a válságközpontú, rendszertelen és átpolitizált megközelítést, amely az uniós intézmények által az EU-n belüli, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos kihívásokra adott válaszokat jellemzi. Sajnos a Tanács és a Bizottság nem csatlakozott a paktum létrehozására irányuló törekvéshez. Az EU-ban a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos növekvő számú – többek között az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárások jogállamisági keret szerinti eljárások megindítása, a kötelezettségszegési eljárások és az Európai Unió Bírósága előtti ügyek, a jogállamiságot nyomon követő EP-munkacsoport létrehozása és különböző meghallgatások és állásfoglalások által jelzett – kihívásokra való tekintettel egyértelmű, hogy az EU-nak sürgősen állandó és objektív mechanizmusra van szüksége ezen alapvető kihívások kezelésére.

Ennek fényében:

1. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a jelenlegi megközelítés fenntarthatatlan, mivel bizonyítottan nem képes megakadályozni vagy hatékonyan kezelni az EUSZ 2. cikkének súlyos megsértéseit?

2. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az EUSZ 7. cikke önmagában nem elegendő ahhoz, hogy hatékony választ adjon az ilyen kötelezettségszegésekre, különösen akkor, ha egynél több tagállamot érint a cikk szerinti eljárás, és ezért kiegészítő és állandó intézményközi mechanizmusra van szükség a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos egyre nagyobb kihívások kezeléséhez?

3. Az Unió költségvetésének a jogállamiságot jellemző elvek tiszteletben tartásához kötésére irányuló bizottsági javaslattal(2) kapcsolatban egyetért-e a Bizottság az Európai Számvevőszék véleményében(3) kifejtett azon állásponttal, hogy az uniós tagállamokban a jogállamiság általános hiányosságainak meghatározásához több forrásra és iránymutatásra van szükség, és hogy a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló paktum az ilyen hiányosságok meghatározására alkalmas mechanizmust biztosít?

4. Javasolni fogja-e a Bizottság a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló paktum létrehozását a jogállamiságról szóló közelgő közleményében?

(1) Az Európai Parlament 2016. október 25-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról – Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0409.
(2) Európai Bizottság, Javaslat a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletre, COM(2018)0324, 2018. május 2.
(3) Európai Számvevőszék, 1/2018. számú vélemény, 2018. július 17.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. október 8.Jogi nyilatkozat