Διαδικασία : 2018/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000117/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Συζήτηση :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 19k
12 Οκτωβρίου 2018
O-000117/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000117/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

 Θέμα: Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως και τα κράτη μέλη της, αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ). Το άρθρο 4 της ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα κράτη μέρη μέλη «να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ». Το δε δικαίωμα και η δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ατόμων με αναπηρίες κατοχυρώνεται στα άρθρα 12 και 29 της ΣΗΕΔΑΑ.

Στην Ευρώπη υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίες (16% του ευρωπαϊκού πληθυσμού), εκ των οποίων 46 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 16% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της ΕΕ. Ένας στους τέσσερεις Ευρωπαίους έχει στην οικογένειά του ένα μέλος με αναπηρία. Σύμφωνα με τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες θα αυξηθεί από τα 80 στα 120 εκατομμύρια έως το 2020. Απαιτούνται ακόμη περισσότερα στοιχεία διαχωρισμένα ως προς το φύλο.

1. Θα εξασφαλίσει η Επιτροπή την έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2020-2030 που θα καλύπτει όλες τις διατάξεις της ΣΗΕΔΑΑ, θα είναι ενσωματωμένη στα συμφωνηθέντα της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συνυπολογίζοντας την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες;

2. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει η Επιτροπή τη συλλογή στοιχείων διαχωρισμένων ως προς το φύλο, προκειμένου να προσδιορίσει τις μορφές των πολλαπλών, διατομεακών διακρίσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες;

3. Ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες με αναπηρίες να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές όπως αναφέρεται στη Δράση 2 («Συμμετοχή») της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρίες (2010-2020);

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου