Menetlus : 2018/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000117/2018

Esitatud tekstid :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Arutelud :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 18k
12. oktoober 2018
O-000117/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000117/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Rosa Estaràs Ferragut, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

 Teema: Puuetega naiste olukord
 Vastus täiskogul 

Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (CRPD) osalised. CRPD artiklis 4 nõutakse, et osalisriigid võtaksid kõik vajalikud õiguslikud, halduslikud ja muud meetmed CPRD rakendamiseks. Puudega inimeste õigus ja võimalus valida ja olla valitud on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklites 12 ja 29.

Euroopas on 80 miljonit puudega inimest (16% Euroopa elanikest), kellest umbes 46 miljonit on naised ja tüdrukud, moodustades umbes 16% kogu ELi naissoost elanikkonnast. Igal neljandal eurooplasel on puudega perekonnaliige. Praegust demograafilist suundumust arvestades kasvab aastaks 2020 puuetega inimeste arv 80 miljonilt 120 miljonini. Ka pole meil veel piisavalt sooliselt eristatud andmeid.

1. Kas komisjon tagab kõiki CPRD sätteid hõlmava Euroopa puuetega inimeste strateegia vastuvõtmise aastateks 2020–2030, mis oleks lõimitud Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia järelmeetmetega ja Euroopa sotsiaalõiguste sambaga ning võtaks nõuetekohaselt arvesse puuetega naiste ning tüdrukute olukorda?

2. Kuidas tagab komisjon sooliselt eristatud andmete kogumise, et selgitada välja valdkonnaülese diskrimineerimise vormid, millega puutuvad kokku puuetega naised ja tüdrukud?

3. Milliseid konkreetseid meetmeid on komisjon võtnud eelseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades selleks, et võimaldada puuetega inimestel hääletada ja kandideerida valimistel, nagu on märgitud Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 meetmete punktis 2 („Osalemine“)?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 17. oktoober 2018Õigusalane teave