Procedură : 2018/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000117/2018

Texte depuse :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Dezbateri :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 182kWORD 18k
12 octombrie 2018
O-000117/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000117/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Rosa Estaràs Ferragut, în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

 Subiect: Situația femeilor cu handicap
 Răspuns în plen 

Uniunea Europeană, precum și statele sale membre sunt părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD); Articolul 4 din CRPD solicită statelor părți „să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative și de altă natură pentru punerea în aplicare a CRPD”. Dreptul și posibilitatea persoanelor cu handicap de a vota și de a fi alese sunt consacrate în articolele 12 și 29 din CRPD.

În Europa există 80 de milioane de persoane cu handicap (16 % din populația europeană), dintre care aproximativ 46 de milioane sunt femei și fete, adică aproximativ 16 % din totalul populației feminine. Un european din patru are un membru al familiei cu handicap. Dacă tendințele demografice actuale se mențin, numărul persoanelor cu handicap va crește de la 80 de milioane la 120 de milioane până în 2020. Sunt necesare mai multe date defalcate în funcție de gen.

1. Va asigura Comisia adoptarea unei strategii europene 2020-2030 pentru persoanele cu handicap care să acopere toate dispozițiile CRPD, să fie integrată în acțiunile ulterioare aferente Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și Pilonului european al drepturilor sociale, acordând atenția cuvenită situației femeilor și fetelor cu handicap?

2. Cum va asigura Comisia colectarea de date defalcate în funcție de gen pentru a identifica formele de discriminare multiplă cu care se confruntă femeile și fetele cu handicap?

3. În perspectiva viitoarelor alegeri europene, ce măsuri concrete a adoptat Comisia pentru a le da femeilor cu handicap posibilitatea de a vota și de a candida la alegeri, așa cum prevede Acțiunea 2 („Participare”) a Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 17 octombrie 2018Notă juridică