Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 19k
6. listopadu 2018
O-000120/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000120/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Tanja Fajon, za skupinu S&D
Terry Reintke, za skupinu Verts/ALE

 Předmět: Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2023)

V usnesení ze dne 4. února 2014 vyzval Evropský parlament Komisi, aby vypracovala víceletý politický rámec na ochranu základních práv LGBTI osob. V prosinci 2015 zveřejnila Komise seznam opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob, ke kterému vydává výroční zprávy. Výroční zprávy jasně znázorňují dopad, účinnost a viditelnost tohoto seznamu a politických opatření Komise v oblasti práv LGBTI osob. Mají-li se tyto pozitivní zkušenosti zužitkovat a dále posílit práci Komise v oblasti práv LGBTI osob, je naprosto nezbytné zajistit jednoznačnou a komplexní strategii navazující v období od roku 2019 na seznam opatření.

Úroveň ochrany práv LGBTI osob není ve všech zemích EU stejná. EU dosud postrádá komplexní ochranu proti diskriminaci na základě genderové identity, sexuální orientace či pohlavních znaků. Svazek mezi osobami stejného pohlaví není dosud uznán či chráněn ve všech členských státech. Sterilizace je podmínkou pro právní uznání pohlaví v osmi členských státech, 18 členských států vyžaduje stanovení diagnózy duševní nemoci. Ve 21 členských státech se u intersexuálních dětí provádí operace „normalizace“ pohlaví. V současné době je seznam opatření omezený, co se týče zaměření a závaznosti; inovativní reakce EU, jako je pilíř sociálních práv, nejsou zohledněny.

– Jaké konkrétní iniciativy a opatření má Komise v plánu přijmout za účelem dalšího pokroku v oblasti práv LGBTI osob v celé EU, včetně práva na svobodu pohybu všech rodin v souvislosti s nedávnou judikaturou Soudního dvora ve věci Coman a další (C-673/16)?

– Je požadavek sterilizace a/nebo diagnózy duševního zdraví pro právní uznání pohlaví v některých členských státech EU v souladu s Listinou základních práv EU, zejména v souvislosti s nedávnou revidovanou mezinárodní klasifikací nemocí (ICD-11)? Plánuje v tomto ohledu Komise nějaká opatření?

– Jakým způsobem bude Komise spolupracovat s organizacemi občanské společnosti a Evropským parlamentem za účelem stanovení strategických oblastí a vytvoření strategie pro LGBTI osoby? Jakým způsobem Komise zajistí spolupráci jednotlivých GŘ na průřezových tématech, jako jsou práva, zdraví či vzdělání LGBTI osob?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění