Parlamentarna pitanja
PDF 186kWORD 19k
6. studenog 2018.
O-000120/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000120/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Tanja Fajon, u ime Kluba S&D
Terry Reintke, u ime Kluba Verts/ALE

 Predmet: Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.)

U rezoluciji usvojenoj 4. veljače 2014. Europski parlament pozvao je Komisiju da radi na višegodišnjem političkom okviru za zaštitu temeljnih prava pripadnika skupine LGBTI. U prosincu 2015. Komisija je objavila popis mjera za promicanje jednakosti pripadnika skupine LGBTI, o čemu izvještava svake godine. Ta godišnja izvješća jasno pokazuju učinak koji je popis imao u pogledu djelotvornosti i vidljivosti mjera Komisijine politike o pravima pripadnika skupine LGBTI. Kako bi se nastavilo s radom na tim pozitivnim iskustvima i dodatno poboljšao rad Komisije na pravima pripadnika skupine LGBTI, sada je ključno osigurati snažnu i sveobuhvatnu strategiju praćenja popisa aktivnosti od 2019. nadalje.

Prava pripadnika skupine LGBTI nisu jednako zaštićena diljem EU-a. EU-u i dalje nedostaje sveobuhvatna zaštita protiv diskriminacije koja se provodi na temelju rodnog identiteta, seksualne orijentacije ili spolnih obilježja. Istospolne zajednice nisu priznate niti zaštićene u svim državama članicama. Sterilizacija je uvjet za zakonito priznavanje roda u osam država članica, a 18 država članica zahtijeva dijagnosticiranje mentalnog zdravlja. U 21 državi članici provodi se operacija seksualne „normalizacije” interseksualne djece. U međuvremenu je popis mjera i dalje ograničen u pogledu usredotočenosti i predanosti te u njega nisu integrirani inovativni odgovori EU-a kao što je stup socijalnih prava.

– Koje konkretne inicijative i mjere planira poduzeti Komisija u cilju daljnjeg unapređenja prava pripadnika skupine LGBTI diljem EU-a, uključujući prava na slobodu kretanja svih obitelji s obzirom na nedavni predmet Suda Europske unije Coman i ostali (C-673/16)?

– Je li zahtjev za sterilizacijom i/ili dijagnozom u području mentalnog zdravlja za pravno priznavanje roda u nekim državama članicama EU-a u skladu s Poveljom EU-a o temeljnim pravima, posebno s obzirom na nedavnu reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11)? Planira li Komisija poduzeti ikakve mjere u vezi s time?

– Kako će Komisija surađivati s organizacijama civilnog društva i Europskim parlamentom na utvrđivanju strateških područja i razvoju strategije u pogledu pripadnika skupine LGBTI? Kako će Komisija osigurati suradnju svojih različitih glavnih uprava o međusektorskim temama kao što su prava pripadnika skupine LGBTI i zdravlje ili obrazovanje?

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna napomena