Parlamenti kérdések
PDF 191kWORD 19k
2018. november 6.
O-000120/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000120/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023)

Az Európai Parlament egy 2014. február 4-én elfogadott állásfoglalásában felszólította a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy többéves szakpolitikai keretet az LMBTI-személyek jogainak védelmére. A Bizottság 2015 decemberében közzétette az LMBTI-személyek egyenlőségének előmozdítására irányuló intézkedések listáját, amelyről azóta évente jelentést tett. Ezek az éves jelentések egyértelműen megmutatják, milyen hatással volt a lista a Bizottság LMBTI-személyek jogaival kapcsolatos szakpolitikai intézkedéseinek hatékonyságára és ismertségére. E pozitív tapasztalatokra építve és a Bizottság LMBTI-személyek jogaival kapcsolatos munkájának továbbfejlesztésére érdekében elengedhetetlen most biztosítani egy ennek folytatására szolgáló, erős és átfogó intézkedéslistát a 2019-től kezdődő időszakra.

Az LMBTI-személyek jogainak védelme az Unióban nem egységes. Az EU-ban még mindig hiányzik a nemi identitáson, a szexuális irányultságon vagy a nemi jellegen alapuló diszkriminációval szembeni átfogó védelem. Az azonos neműek közötti kapcsolatokat nem minden tagállamban ismerik el vagy részesítik védelemben. A sterilizálás nyolc tagállamban képezi a nemi hovatartozás jogi elismerésének feltételét, és 18 tagállam követel meg mentális egészségre vonatkozó diagnózist. 21 tagállamban végeznek „normalizáló” műtétet az interszexuális gyermekeken. Ugyanakkor az intézkedések listája továbbra is korlátozott területre összpontosít és korlátozottan vállal kötelezettségeket, és az olyan innovatív uniós válaszok, mint például a szociális jogok pillére, nem kerültek beépítésre.

– Milyen konkrét kezdeményezéseket és intézkedéseket tervez a Bizottság az LMBTI-személyek jogainak – például az Európai Unió Bírósága Coman és társai ügyben (C-673/16) nemrég hozott ítéletének fényében a minden családot megillető szabad mozgás jogának – Unió-szerte történő előmozdítása érdekben?

– Összhangban van-e az EU Alapjogi Chartájával, különösen a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. változatának (BNO-11) nemrég történt felülvizsgálata fényében az, hogy egyes tagállamok sterilizációhoz és/vagy mentális egészségre vonatkozó diagnózishoz kötik a nemi hovatartozás jogi elismerését? Tervez-e a Bizottság e tekintetben lépéseket tenni?

– Miként fog a Bizottság együttműködni a civil társadalmi szervezetekkel és az Európai Parlamenttel a stratégiai területek azonosítása és egy LMBTI-stratégia kidolgozása érdekében? Miként fogja biztosítani a Bizottság, hogy különböző főigazgatóságai együttműködjenek a horizontális kérdésekben, így például az LMBTI-személyek jogait, egészségét és a velük kapcsolatos oktatást érintő kérdésekben?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat