Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 20k
6. november 2018
O-000121/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000121/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, for S&D-Gruppen

 Om: Spredning af afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASF) er en smitsom, normalt dødbringende, sygdom hos svin og vildsvin. ASF medfører katastrofale indirekte økonomiske tab for svinesektoren, fordi tredjelande indfører pludselige og fuldstændige forbud mod svin, svinekød og svinekødsprodukter importeret fra et land, hvor der er konstateret afrikansk svinepest. Ti EU-medlemsstater er i øjeblikket berørt.

Vildsvin bærer og spreder virussen, som kan sprede sig til tamsvin. Desuden har mennesker utilsigtet spredt virussen over lange afstande til nye, ikkeinficerede områder. Med henblik på at forebygge, kontrollere og udrydde afrikansk svinepest er der helt klart behov for en global tilgang, der involverer alle kompetente myndigheder, faglige organisationer og borgere.

Ud over de forebyggelses- og kontrolforanstaltninger, som Kommissionen allerede har fastsat, og som skal anvendes i de tilfælde, hvor der er mistanke om ASF, eller hvor ASF er blevet bekræftet på bedrifter eller hos vildsvin, anmodes Kommissionen om at besvare følgende spørgsmål vedrørende yderligere foranstaltninger:

1. Hvordan vil Kommissionen sikre, at alle kompetente myndigheders aktiviteter på området for dyresundhed, vilde dyr, vejtransport og told er nøje koordineret?

2. Hvilke skridt agter Kommissionen at tage for at bekæmpe og udrydde sygdommen?

3. Hvordan tackler Kommissionen de uforholdsmæssige forbud, som visse tredjelande har indført med hensyn til eksport af svin, svinekød og svinekødsprodukter fra de berørte medlemsstater?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse