Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 20k
6 november 2018
O-000121/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000121/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie

 Betreft: Verspreiding van Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke, doorgaans dodelijke ziekte onder varkens en wilde zwijnen. De ziekte brengt zware indirecte economische verliezen mee voor de varkenssector omdat derde landen een plotseling en volledig verbod opleggen aan de invoer van varkens, varkensvlees en varkensproducten uit een land waar de ziekte is geconstateerd. Momenteel is dit het geval in tien EU-lidstaten.

Wilde zwijnen dragen het virus bij zich en verspreiden dit, en het kan overspringen op huisvarkens. Daarnaast hebben mensen het virus onbedoeld over lange afstanden verspreid naar nieuwe, nog niet geïnfecteerde gebieden. Om Afrikaanse varkenspest te voorkomen, te bestrijden en uit te roeien is duidelijk een mondiale aanpak nodig waarbij alle bevoegde autoriteiten, beroepsorganisaties en burgers betrokken worden.

De Commissie heeft reeds preventie- en bestrijdingsmaatregelen vastgesteld die moeten worden toegepast wanneer Afrikaanse varkenspest wordt vermoed of is vastgesteld op boerderijen of onder wilde zwijnen.

1. Hoe wil de Commissie er daarnaast voor zorgen dat de maatregelen van alle bevoegde autoriteiten op het gebied van diergezondheid, in het wild levende dieren, wegvervoer en douane nauw worden gecoördineerd?

2. Welke stappen zal de Commissie nemen om de ziekte te bestrijden en uit te roeien?

3. Hoe gaat de Commissie om met de onevenredige verbodsmaatregelen die door bepaalde derde landen zijn genomen met betrekking tot de uitvoer van varkens, varkensvlees en varkensproducten uit de lidstaten waar de ziekte is vastgesteld?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling