Procedure : 2018/2775(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000122/2018

Indgivne tekster :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 105kWORD 20k
12. november 2018
O-000122/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000122/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Brugen af cannabis til medicinske formål
 Besvarelse på plenarmøde 

En gennemgang af eksisterende videnskabelig litteratur om medicinsk cannabis giver afgørende eller væsentlig dokumentation for, at cannabis og cannabinoider har terapeutiske virkninger i behandlingen af kroniske smerter hos voksne, som middel til behandling af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi og til at forbedre spasticitetssymptomer i forbindelse med multipel sklerose. Desuden anbefalede WHO officielt i december 2017, at Cannabidiol (CBD) ikke bør være et reguleret stof på internationalt plan. Cannabisbaseret medicin er blevet godkendt via proceduren for gensidig anerkendelse og markedsføres i sytten medlemsstater, men ingen medlemsstat har givet tilladelse til rygning af cannabis til medicinsk brug på grund af de sundhedsmæssige risici ved rygning. Spørgsmålet om medicinsk cannabis bliver ofte blandet sammen med brugen af cannabis som rekreativt stof, der bør betragtes som et særskilt spørgsmål. Det lovgivningsmæssige landskab ændrer sig hurtigt, både i EU og på verdensplan. På baggrund af ovenstående:

-Hvilke foranstaltninger har Kommissionen iværksat til støtte for forskning af høj kvalitet i cannabisbasede lægemidler? Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at iværksætte til støtte for fremtidig forskning, og hvilke midler agter det at afsætte til dette område under det næste rammeprogram (9)? Mener Kommissionen, at de lovgivningsmæssige rammer i EU fremmer forskning af høj kvalitet i medicinsk cannabis?

-Selv i de medlemsstater, hvor medicinsk cannabis er lovligt, varierer betingelserne for adgang, recepter, indkøb, prisfastsættelse, godtgørelse samt niveauet af viden blandt fagfolk i sundhedssektoren om anvendelse af en sådan medicin betydeligt og udgør en udfordring for patienterne. Mener Kommissionen, at den har en rolle at spille med hensyn til at forbedre adgangen til medicinsk cannabis for patienter?

-Agter Kommissionen at opstille standarder for ikkefarmaceutisk medicinsk cannabis for at garantere sikkerheden for forbrugerne? Har Kommissionen undersøgt, hvad der vil være den relevante grænseværdi for THC i medicinsk cannabis for at beskytte forbrugerne?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse