Postup : 2019/2513(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000123/2018

Předložené texty :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Rozpravy :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 191kWORD 19k
20. listopadu 2018
O-000123/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000123/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, za skupinu S&D

 Předmět: Návrh směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech
 Odpověď na plenárním zasedání 

V listopadu 2012 zveřejnila Komise návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách, obecně nazývané „směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech“. Tento návrh byl výsledkem dlouhodobého požadavku Evropského parlamentu, který Komisi vyzýval k přijetí opatření. Stanovil cíl ve výši nejméně 40 % nevýkonných členů nedostatečně zastoupeného pohlaví v řídících a dozorčích orgánech společností, kterého musí být v soukromém sektoru dosaženo do roku 2020 a ve veřejném sektoru do roku 2018 (tzv. „procesní kvóta“).

Domníváme se, že tato směrnice je velmi důležitým nástrojem k dosažení větší genderové vyváženosti v rámci ekonomického rozhodování na nejvyšší úrovni a, jak dokládá řada studií, ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků díky využití veškerého potenciálu ve společnosti.

Parlament svůj postoj přijal v listopadu 2013 v prvním čtení s cílem směrnici přijmout, a to značnou většinou napříč politickými stranami. Ve svém postoji Parlament přijal jen velmi málo změn, aby dal Radě najevo, že dohoda o návrhu je možná. V důsledku výhrad několika členských států však stále nebylo dosaženo dohody a návrh je od té doby blokován v Radě.

V posledních letech se rovnost znovu dostala na pořad jednání v řadě členských států a složení vlád členských států, které dříve měly výhrady, se změnilo. Například španělská vláda nedávno oznámila rakouskému předsednictví, že své výhrady k návrhu stáhne a bude aktivně pracovat se svými partnery v EU na zajištění většiny potřebné pro dosažení dohody.

Přijalo rakouské předsednictví návrh španělské vlády, aby byl návrh směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech zařazen na pořad jednání prosincového zasedání Rady, aby mohla jednání pokračovat ještě před koncem tohoto volebního období Parlamentu a rovnost pohlaví se znovu stala předmětem diskuse v EU? Jestliže ne, z jakého důvodu? Jaký je aktuální postoj členských států k této otázce?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění