Διαδικασία : 2019/2513(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000123/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Συζήτηση :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 19k
20 Νοεμβρίου 2018
O-000123/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000123/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

 Θέμα: Πρόταση οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τον Νοέμβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία για μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, που έγινε γνωστή ως «οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια». Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ενός μακρόχρονου αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση. Η πρόταση έθεσε ως στόχο το υποεκπροσωπούμενο φύλο να αποτελεί τουλάχιστον το 40 % των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων και ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 στον ιδιωτικό τομέα και έως το 2018 στον δημόσιο τομέα (η λεγόμενη «διαδικαστική ποσόστωση»).

Πιστεύουμε ότι η παρούσα οδηγία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στην εκπροσώπηση των φύλων στις διαδικασίες λήψης οικονομικών αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς επίσης, όπως αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες, και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση όλων των κοινωνικών ταλέντων.

Τον Νοέμβριο του 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, με σκοπό την έγκριση της οδηγίας, με σημαντική διακομματική πλειοψηφία. Στη θέση του, το Κοινοβούλιο εισήγαγε πολύ λίγες αλλαγές προκειμένου να δείξει στο Συμβούλιο ότι ήταν δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης. Ωστόσο, λόγω των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από διάφορα κράτη μέλη, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία και έκτοτε η πρόταση έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο.

Τα τελευταία χρόνια, το θεματολόγιο για την ισότητα έχει ανακτήσει την ισχύ και την έντασή του σε πολλά κράτη μέλη και η σύνθεση των κυβερνήσεων των κρατών μελών που προηγουμένως είχαν επιφυλάξεις έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα στην Αυστριακή Προεδρία ότι θα ανακαλέσει τις επιφυλάξεις της σχετικά με την πρόταση και δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί ενεργά με τους εταίρους της στην ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής πλειοψηφία για την επίτευξη της συμφωνίας.

Έδωσε συνέχεια η Αυστριακή Προεδρία στην πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης να συμπεριληφθεί το θέμα «Οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια» στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που έχει επέλθει όσον αφορά την οδηγία πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής του Κοινοβουλίου και να τεθεί εκ νέου η ισότητα των φύλων στο επίκεντρο της συζήτησης στην ΕΕ; Εάν όχι, για ποιον λόγο; Ποια είναι η πιο πρόσφατη θέση των κρατών μελών όσον αφορά τον εν λόγω φάκελο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου