Postup : 2019/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000123/2018

Predkladané texty :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Rozpravy :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 19k
20. novembra 2018
O-000123/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000123/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh, v mene skupiny S&D

 Vec: Návrh smernice o ženách vo vrcholových orgánoch
 Odpoveď v pléne 

Komisia predložila v novembri 2012 návrh smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze, ktorý je všeobecne známy ako návrh smernice o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností. Tento návrh je výsledkom dlhoročnej požiadavky Európskeho parlamentu, ktorý vyzýval Komisiu, aby konala. V návrhu je vytýčený cieľ, aby podiel nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi vo vrcholových orgánoch spoločností dosiahol aspoň 40 % do roku 2020 v súkromnom sektore a do roku 2018 vo verejnom sektore (tzv. procesná kvóta).

Domnievame sa, že táto smernica je veľmi dôležitý nástroj na dosiahnutie väčšej rodovej vyváženosti pri rozhodovaní v hospodárskom sektore na najvyššej úrovni a, ako dokazujú rôzne štúdie, na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov využitím všetkých sociálnych zručností.

S cieľom dosiahnuť prijatie smernice Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní so širokou podporou všetkých strán v novembri 2013. V tejto pozícii Parlament schválil len niekoľko zmien, čím chcel dať Rade najavo, že by bolo možné dosiahnuť dohodu o návrhu. Vzhľadom na výhrady viacerých členských štátov sa však doteraz nepodarilo dohodu dosiahnuť a návrh je odvtedy blokovaný v Rade.

V posledných rokoch sa téma rovnosti v mnohých členských štátoch znovu dostala do popredia a zmenilo sa aj zloženie vlád členských štátov, ktoré mali v minulosti pochybnosti. Napríklad španielska vláda nedávno oznámila rakúskemu predsedníctvu, že svoje výhrady k návrhu stiahne, a ponúkla, že sa bude spoločne so svojimi partnermi v EÚ usilovať o zabezpečenie dostatočnej väčšiny v záujme dosiahnutia dohody.

Vzalo rakúske predsedníctvo do úvahy návrh španielskej vlády zaradiť legislatívny spis Ženy vo vrcholových orgánoch do programu decembrového zasadnutia Rady s cieľom ukončiť patovú situáciu v prípade tejto smernice ešte pred skončením súčasného volebného obdobia Parlamentu a dosiahnuť, aby sa EÚ znovu začala vážne zaoberať rodovou rovnosťou? Ak nie, prečo? Aké je najnovšie stanovisko členských štátov k tejto otázke?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie