Förfarande : 2018/2953(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000124/2018

Ingivna texter :

O-000124/2018 (B8-0420/2018)

Debatter :

PV 13/12/2018 - 15
CRE 13/12/2018 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 91kWORD 19k
20 november 2018
O-000124/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000124/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Czesław Adam Siekierski, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

 Angående: Spridningen av afrikansk svinpest
 Svar i kammaren 

Afrikansk svinpest är en smittsam, vanligen dödlig, sjukdom som drabbar svin och vildsvin. Denna sjukdom utgör ett allvarligt hot mot svinuppfödningen och har förödande indirekta ekonomiska förluster för fläskköttssektorn eftersom tredjeländer inför plötsliga totalförbud mot import av svin, fläskkött och svinprodukter från länder där afrikansk svinpest har upptäckts. Tio medlemsstater är för närvarande drabbade.

Vildsvin bär på och sprider viruset, som kan spridas till anläggningar för uppfödning av tamsvin. Dessutom har människor oavsiktligt spridit viruset över stora avstånd till nya, tidigare osmittade områden. Det är tydligt att det behövs en global strategi som omfattar alla behöriga myndigheter, yrkesorganisationer, jaktsällskap och medborgare för att förebygga, kontrollera och utrota afrikansk svinpest. Det är viktigt att medlemsstaterna sprider korrekt information om biosäkerhet till jordbruken, så att jordbrukare som befinner sig i frontlinjen kan vidta omedelbara åtgärder för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Kommissionen har flaggat för ett antal förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder som ska tillämpas i de fall där afrikansk svinpest misstänks eller har bekräftats på anläggningar eller hos vildsvin. Nu uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

1. Hur kommer kommissionen att se till att alla behöriga myndigheter på områdena för djurhälsa, vilda djur, vägtransporter och tullar i hög grad samordnar sitt arbete?

2. Vilka åtgärder, inklusive ekonomiskt stöd till drabbade jordbrukare, planerar kommissionen för att bättre kontrollera och utrota sjukdomen?

3. Hur hanterar kommissionen de oproportionerliga förbud som vissa tredjeländer har infört när det gäller export av svin, fläskkött och svinprodukter från de drabbade medlemsstaterna?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande