Postup : 2019/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000125/2018

Předložené texty :

O-000125/2018 (B8-0003/2019)

Rozpravy :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 18k
21. listopadu 2018
O-000125/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000125/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Heidi Hautala, Terry Reintke, za skupinu Verts/ALE

 Předmět: Návrh směrnice o genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností
 Odpověď na plenárním zasedání 

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou Evropské unie a ženy musí mít stejné příležitosti dosáhnout vedoucích pozic jako muži, a to i v hospodářském a finančním odvětví. Kromě toho je široce uznávána hospodářská a podnikatelská přidaná hodnota, kterou ženy aktivně přinášejí do vedení společností.

Návrh směrnice o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech společností předložený Komisí v roce 2012 usiloval o řešení problémů s nerovností tím, že vyžadoval, aby ženy představovaly alespoň 40 % v řídících a dozorčích orgánech společností. Ačkoliv Parlament přijal svůj postoj k tomuto návrhu v roce 2013 a iniciativu Komise podpořil, je směrnice stále zablokována v Radě.

Zavedení právní předpisů o kvótách v některých členských státech se ukázalo jako úspěšné. Údaje shromážděné Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) však ukazují, že v roce 2017 ženy představovaly jen čtvrtinu všech členů správních rad největších kotovaných společností registrovaných v EU, a velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy – kde se přítomnost žen pohybovala od 7,4 % do 43 %. To jasně ukazuje, že evropská směrnice pro tuto oblast je nadále stále stejně potřebná a relevantní.

Jaké konkrétní kroky Rada podnikne k odblokování této směrnice? Jak zajišťují členské státy, aby v EU konečně panovaly rovné podmínky? Co dělají pro to, aby nadnárodním společnostem v těchto otázkách poskytly jasnost?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění