Procedure : 2019/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000125/2018

Indgivne tekster :

O-000125/2018 (B8-0003/2019)

Forhandlinger :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 20k
21. november 2018
O-000125/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000125/2018
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Heidi Hautala, Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber
 Besvarelse på plenarmøde 

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union og betyder, at kvinder skal have samme muligheder som mænd for at kunne indtage ledende stillinger, herunder i den økonomiske og finansielle sektor. Dertil kommer, at den økonomiske og erhvervsmæssige merværdi, som kvinder aktivt bidrager med til virksomhedsledelsen, er almindeligt anerkendt.

Kommissionens forslag til et direktiv om kvinder i bestyrelser fra 2012 søgte at løse ligestillingsproblemerne ved at kræve, at kvinder skal være repræsenteret med mindst 40 % i selskabers bestyrelser. Selv om Parlamentet vedtog sin holdning tilbage i 2013, da det støttede Kommissionens initiativ, er direktivet stadig blokeret i Rådet.

Indførelsen af kvotelovgivning i nogle medlemsstater har vist sig at være en succes. Data, som er indsamlet af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), viser imidlertid, at kvinder i 2017 kun udgjorde en fjerdedel af alle bestyrelsesmedlemmer i de største børsnoterede selskaber i EU med store forskelle mellem de forskellige medlemsstater, hvor kvinders tilstedeværelse varierede fra 7,4 % til 43 %. Dette viser klart, at behovet for og relevansen af et EU-direktiv forbliver uændret.

Hvilke konkrete foranstaltninger agter Rådet at tage for at fjerne blokeringen af dette direktiv? Hvordan sikrer medlemsstaterne, at der endelig er lige vilkår i EU? Hvad gør de for at skabe klarhed for multinationale selskaber?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse