Nós Imeachta : 2019/2514(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000125/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000125/2018 (B8-0003/2019)

Díospóireachtaí :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 98kWORD 20k
21 Samhain 2018
O-000125/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000125/2018
chuig an gComhairle
Rule 128
Heidi Hautala, Terry Reintke, , thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

 Ábhar: Togra le haghaidh treoir maidir leis an gcothromaíocht inscne i measc stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin cuideachtaí
 Freagra sa suí iomlánach 

Tá an comhionannas inscne ina bhunluach de chuid an Aontais Eorpaigh agus ciallaíonn sé gur gá go mbeadh na deiseanna céanna ag mná is atá ag fir poist cheannaireachta, lena n-áirítear san earnáil eacnamaíoch agus san earnáil airgeadais, a bheith acu. Ina theannta sin, aithnítear i bhfad is i ngearr an breisluach eacnamaíoch agus gnó a ghabhann le mná a bheith i bpoist cheannaireachta.

Is é a bhí mar aidhm leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh treoir maidir le mná ar bhoird, a tíolacadh in 2012, ná aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna neamhionannais trína cheangal go mbeadh 40% ar a laghad d’ionadaithe ar bhoird cuideachtaí ina mná. Siúd is gur ghlac an Pharlaimint a seasamh thiar in 2013, ach ar thacaigh sí leis an tionscnamh ón gCoimisiún, is amhlaidh atá bac fós ar an treoir sa Chomhairle.

Bhí toradh fónta ar reachtaíocht maidir le cuótaí a thabhairt isteach i roinnt Ballstát. Bíodh sin mar atá, i sonraí a chruinnigh an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE), léirítear nár mhná iad, in 2017, ach an ceathrú cuid de na comhaltaí boird uile sna cuideachtaí is mó atá liostaithe go poiblí agus atá cláraithe in AE, agus neamhréireachtaí móra ann idir Ballstáit éagsúla – ina raibh an céatadán de mhná a bhí ina gcomhaltaí boird idir 7.4% agus 43%. Tá an méid sin ina léiriú ar an ngá atá fós le treoir Eorpach agus ar a ábhartha agus atá sí i gcónaí.

Cé na bearta sonracha a dhéanfaidh an Chomhairle chun an treoir sin a scaoileadh? Cén chaoi a bhfuil na Ballstáit ag áirithiú go bhfuil cothroime iomaíochta ann in AE faoi dheireadh is faoi dheoidh? Cad atá siad a dhéanamh chun cúrsaí a shoiléiriú do chuideachtaí trasnáisiúnta?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2018Fógra dlíthiúil