Procedūra : 2019/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000125/2018

Pateikti tekstai :

O-000125/2018 (B8-0003/2019)

Debatai :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 185kWORD 20k
2018 m. lapkričio 21 d.
O-000125/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000125/2018
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Heidi Hautala, Terry Reintke, Verts/ALE frakcijos vardu

 Tema: Pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir reiškia, kad moterys turi turėti tokias pačias galimybes kaip vyrai siekti vadovaujamų pareigų, be kita ko, ekonomikos ir finansų srityse. Be to, plačiai pripažįstama, kad moterų dalyvavimas įmonių vadovybėje tiesiogiai sukuria pridėtinę ekonominę ir verslo vertę.

2012 m. Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos dėl moterų įmonių valdybose siekta pašalinti nelygybę reikalaujant, kad moterų bendrovių valdybose būtų ne mažiau kaip 40 %. Nors Parlamentas dar 2013 m. priėmė Komisijos iniciatyvą palaikančią poziciją, direktyva lieka užblokuota Taryboje.

Teisės aktų dėl kvotų priėmimas kai kuriose valstybėse narėse pasirodė esąs sėkmingas. Tačiau iš Europos lyčių lygybės instituto surinktų duomenų matyti, kad 2017 m. didžiausiose ES registruotose biržinėse bendrovėse moterys vidutiniškai sudarė tik ketvirtį valdybų narių ir kad esama didelių skirtumų tarp valstybių narių (moterų dalis sudarė nuo 7,4 % iki 43 %). Tai aiškiai rodo, jog minėta ES direktyva tebėra reikalinga ir aktuali.

Kokių konkrečių veiksmų imsis Taryba, kad atblokuotų šią direktyvą? Kaip valstybės narės užtikrina, kad galiausiai visoje ES būtų sukurtos vienodos veiklos sąlygos? Ką daro valstybės narės, kad suteiktų aiškumo tarptautinėms bendrovėms?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas