Procedure : 2019/2514(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000125/2018

Ingediende teksten :

O-000125/2018 (B8-0003/2019)

Debatten :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 20k
21 november 2018
O-000125/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000125/2018
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Heidi Hautala, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie

 Betreft: Voorstel voor een richtlijn inzake genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven
 Antwoord plenaire 

Gendergelijkheid is een kernwaarde van de Europese Unie en betekent dat vrouwen dezelfde mogelijkheden moeten hebben als mannen om in een leidinggevende positie terecht te komen, ook in de economische en financiële sector. Bovendien wordt alom erkend dat vrouwen met een leidinggevende functie in het bedrijfsleven economische en zakelijke meerwaarde bieden.

In haar voorstel voor een richtlijn betreffende vrouwen in raden van bestuur uit 2012 streefde de Commissie ernaar ongelijkheidskwesties aan te pakken door te eisen dat raden van bestuur in bedrijven voor ten minste 40 % uit vrouwen moesten bestaan. Ofschoon het Parlement al in 2013 een standpunt had ingenomen ter ondersteuning van dit initiatief van de Commissie, wordt de richtlijn nog steeds tegengehouden door de Raad.

De invoering van quotawetgeving in een aantal lidstaten is een succes gebleken. Uit gegevens die zijn verzameld door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) blijkt echter dat vrouwen in 2017 slechts een kwart van alle leden van raden van bestuur vormden bij de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de EU, met grote discrepanties tussen de lidstaten: de aanwezigheid van vrouwen liep uiteen van 7,4 % tot 43 %. Hieruit blijkt duidelijk dat de noodzaak en de relevantie van een Europese richtlijn blijven bestaan.

Welke specifieke stappen zal de Raad ondernemen om deze richtlijn te deblokkeren? Hoe zien de lidstaten erop toe dat er eindelijk sprake is van een gelijk speelveld in de EU? Wat doen ze om duidelijkheid te verschaffen aan internationale bedrijven?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling