Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 18k
22. listopadu 2018
O-000126/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000126/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Umožnění digitální transformace zdraví a péče

Komise chce dosáhnout rychlé digitální transformace zdravotní a jiné péče na evropské úrovni. Navrhuje proto nezbytnou transformaci současného přístupu k péči ve všech členských státech.

Chce podpořit používání a rozvoj digitalizovaných médií v různých fázích integrované vize zdravotní péče, např. při prevenci nemocí, včasném odhalování a diagnostice, léčbě, péči a následném sledování, a zároveň zajistit cílený výzkum a školení pacientů, pečujících osob a zdravotnických pracovníků.

1. Jaká opatření plánuje Komise učinit v zájmu zajištění toho, aby měli zdravotničtí pracovníci odpovídající kvalifikaci a náležité digitální dovednosti? Stejně důležitou otázkou je, jakým způsobem hodlá Komise pomoci členským státům a regionům při podpoře znalostí a dovedností občanů a pacientů ohledně využívání digitálních řešení?

2. Jaké záruky hodlá Komise poskytnout, pokud jde o zabezpečení důvěrnosti zdravotních údajů o pacientech a bezpečnosti a nezávislosti softwarových řešení a propojených zařízení v oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth) a mobilního zdravotnictví (mHealth), a to v každé fázi procesu?

3. Souhlasí Komise s tím, že při provádění změn v rámci digitální transformace musí být v centru pozornosti především lidé?

4. Jaká opatření hodlá Komise přijmout s cílem zajistit, aby měli pacienti bezpečný přístup ke svým údajům a k informacím o rozhodovacím procesu zdravotnických pracovníků, pokud jde o jejich léčbu, terapii a péči?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění