Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 192kWORD 18k
22. november 2018
O-000126/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000126/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Fremme af den digitale omstilling af sundhed og pleje

Kommissionen ønsker at skabe en hurtig digital omstilling inden for sundhed og pleje på europæisk plan. I den forbindelse foreslår den en nødvendig omdannelse af den nuværende tilgang til behandling i medlemsstaterne.

Den ønsker at tilskynde til brug og udvikling af digitaliserede medier i de forskellige faser af en integreret vision for sundhedspleje – sygdomsforebyggelse, tidlig påvisning og diagnosticering, behandling, pleje og opfølgning – og samtidig sikre målrettet forskning og uddannelse af patienter, omsorgspersoner og sundhedspersoner.

1. Hvad agter Kommissionens at gøre for at sikre, at sundhedspersoner er kvalificerede og udstyret med passende digitale færdigheder? Hvad er lige så vigtigt, hvordan agter Kommissionen at hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at fremme viden og færdigheder hos borgere og patienter ved brug af digitale løsninger?

2. Hvordan har Kommissionen til hensigt på hvert trin i processen at give garantier for, at den lægelige tavshedspligt for patienter overholdes, og at e-sundhed og m-sundhedssoftwareløsninger og internetforbundne genstande er uafhængige af deres sikkerhed og uafhængighed?

3. Er Kommissionen enig i, at mennesker i løbet af de ændringer, der skabes ved den digitale omstilling, skal være i centrum for behandlingen?

4. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre, at patienter har sikker adgang til deres data og adgang til oplysninger om de beslutninger, som sundhedspersoner træffer med hensyn til valg af behandling, terapi og pleje?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse