Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 184kWORD 18k
22. marraskuuta 2018
O-000126/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000126/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Terveys- ja hoitoalan digitalisaation edellytykset

Komissio haluaa saada aikaan nopean digitaalisen murroksen terveys- ja hoitoalalla unionin tasolla ja ehdottaa tässä mielessä tarpeellista muutosta jäsenvaltioiden nykyiseen hoitoalaa koskevaan lähestymistapaan.

Se haluaa kannustaa digitalisoidun viestinnän kehittämistä ja käyttämistä terveydenhuollon yhdennetyn lähestymismallin eri vaiheissa – sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja diagnosointi, hoito ja seuranta – ja varmistaa samalla potilaiden, huoltajien ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin kohdistetun tutkimuksen ja koulutuksen.

1. Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat päteviä ja että heillä on asianmukaiset digitaaliset taidot? Entä miten komissio aikoo auttaa jäsenvaltioita ja alueita edistämään kansalaisten ja potilaiden tietämystä ja taitoja digitaalisten ratkaisujen käyttämisessä?

2. Miten komissio aikoo taata potilastietojen luottamuksellisuuden säilymisen ja eHealth- ja mHealth-ohjelmistosovellusten ja niiden sisältämän aineiston turvallisuuden ja riippumattomuuden prosessin kaikissa vaiheissa?

3. Onko komissio samaa mieltä siitä, että digitaalisen murroksen aikaansaamien muutosten aikana ihmisen on oltava hoidon keskiössä?

4. Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa varmistaakseen, että potilaat voivat hoitoa ja terapiamuotoa valittaessaan tutustua turvallisesti omiin tietoihinsa ja tietoihin terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoprosessista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus