Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 183kWORD 18k
22 Samhain 2018
O-000126/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000126/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Claochlú digiteach na sláinte agus an chúraim a chumasú

Tá an Coimisiún ag iarraidh claochlú digiteach na sláinte agus an chúraim a thabhairt i gcrích go mear ar an leibhéal Eorpach. Á dhéanamh sin dó, tá sé ag moladh go ndéanfaí an claochlú is gá ar an gcur chuige i leith seirbhísí cúraim atá ann faoi láthair ar fud na mBallstát.

Is mian leis go spreagfaí úsáid agus forbairt na meán digitithe i gcéimeanna éagsúla d’fhís chomhtháite i leith an chúraim sláinte – cosc galar, luathbhrath agus luath-fháthmheas, cóireáil, cúram agus cúram leantach – agus fós a áirithiú go ndéantar taighde agus oiliúint spriocdhírithe ar othair, ar chúramóirí agus ar ghairmithe cúraim sláinte.

1. Cad atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh chun a áirithiú go bhfuil gairmithe cúraim sláinte cáilithe agus go bhfuil na scileanna digiteacha iomchuí ar fáil dóibh? Ar an tábhacht chéanna, cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún cabhrú le Ballstáit agus réigiúin a mhéid a bhaineann le heolas agus scileanna saoránaigh agus othar in úsáid réitigh dhigiteacha a chur chun cinn?

2. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún ráthaíochtaí a thabhairt maidir le rúndacht leighis na n-othar chomh maith le slándáil agus neamhspleáchas réitigh bogearraí agus réada nasctha i réimse na r-Shláinte agus na m-Shláinte a choimirciú ag gach céim den phróiseas?

3. An aontaíonn an Coimisiún go gcaithfidh na daoine a bheith i gcroílár an chúraim le linn na n-athruithe a thiocfaidh as an gclaochlú digiteach?

4. Cad iad na gníomhaíochtaí atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh rochtain shlán ag othair ar a gcuid sonraí agus go mbeidh rochtain acu ar fhaisnéis faoin bpróiseas cinnteoireachta atá idir lámha ag gairmithe cúraim sláinte i ndáil lena rogha cóireála, teiripe agus cúraim?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2018Fógra dlíthiúil