Parlamenti kérdések
PDF 192kWORD 18k
2018. november 22.
O-000126/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000126/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

 Tárgy: Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának elősegítése

A Bizottság az egészségügy és az ellátás gyors ütemű digitális átalakítását kívánja elérni európai szinten, és javasolja az ellátás jelenlegi megközelítésének ehhez szükséges átalakítását a tagállamokban.

Ösztönözni kívánja a digitalizált média használatát és fejlesztését a jövőben megvalósítandó integrált egészségügyi ellátás különböző szakaszaiban (betegségmegelőzés, korai felismerés és diagnózis, kezelés, ellátás és utógondozás), biztosítva egyúttal a célzott kutatási tevékenységeket, valamint a betegek, gondozók és egészségügyi szakemberek képzését.

1. Mit szándékozik tenni a Bizottság annak érdekében, hogy az egészségügyi szakemberek képesítést szerezzenek, és megfelelő digitális készségekkel rendelkezzenek? Ugyanilyen fontos kérdés, hogy miként kívánja a Bizottság segíteni a tagállamokat és a régiókat a polgárok és a betegek digitális eszközök használatához szükséges ismereteinek és készségeinek bővítésében.

2. Milyen biztosítékokkal kívánja a Bizottság a folyamat egyes szakaszaiban szavatolni az orvosi titoknak minősülő betegadatok védelmét, az e-egészségügyi és m-egészségügyi szoftverek, illetve a csatlakozó eszközök biztonságát és függetlenségét?

3. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az ellátásban az emberközpontú szemléletnek kell érvényre jutnia a digitális átalakításból eredő változások során?

4. Milyen intézkedésekkel kívánja a Bizottság szavatolni a betegek számára az adataikhoz való biztonságos hozzáférést, valamint azt, hogy információhoz jussanak azon folyamatokról, amelyek során az egészségügyi szakemberek az alkalmazandó kezelésekről, terápiákról és ellátásról döntenek.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat