Parlamentiniai klausimai
PDF 188kWORD 18k
2018 m. lapkričio 22 d.
O-000126/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000126/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos pertvarkai sudarymas

Komisija nori paskatinti, kad Europos lygmeniu sparčiai vyktų sveikatos priežiūros ir slaugos skaitmeninė pertvarka. Tai darydama ji siūlo būtinus dabartinio požiūrio į priežiūrą pokyčius visose valstybėse narėse.

Ji nori skatinti skaitmeninės žiniasklaidos naudojimą ir plėtrą įvairiais ateities integruotos sveikatos priežiūros etapais (ligų profilaktikos, ankstyvo nustatymo ir diagnostikos, gydymo, priežiūros ir tolesnių veiksmų), kartu užtikrinant tikslinius mokslinius tyrimus ir pacientų, priežiūrą teikiančių asmenų ir sveikatos apsaugos specialistų mokymus.

1. Ką Komisija planuoja daryti, siekdama užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialistai turėtų tinkamą kvalifikaciją ir tinkamų skaitmeninių įgūdžių? Be to, kaip Komisija ketina padėti valstybėms narėms ir regionams didinti piliečių ir pacientų žinias ir įgūdžius, susijusius su skaitmeninių sprendimų naudojimu?

2. Kaip Komisija ketina kiekviename proceso etape suteikti garantijas dėl pacientų sveikatos duomenų konfidencialumo, e. sveikatos ir m. sveikatos programinės įrangos sprendimų ir su jais susietų objektų saugumo ir nepriklausomumo užtikrinimo?

3. Ar Komisija sutinka, kad vykstant skaitmeninių permainų sukeltiems pokyčiams pagrindinis priežiūros dėmesys turi būti skiriamas žmonėms?

4. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis, kad užtikrintų, jog pacientai turėtų saugią prieigą prie savo duomenų ir prieigą prie informacijos apie sveikatos priežiūros specialistų vykdomą sprendimų dėl gydymo, terapijos ir priežiūros priėmimo procesą?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas