Deputātu jautājumi
PDF 188kWORD 16k
2018. gada 22. novembris
O-000126/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000126/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Veselības un aprūpes digitālās pārveides īstenošana

Komisija vēlas strauji īstenot veselības un aprūpes digitālo pārveidi Eiropas mērogā. Līdz ar to Komisija ierosina nepieciešamo pašreizējās aprūpes pieejas pārveidi visās dalībvalstīs.

Tā vēlas, lai digitālie plašsaziņas līdzekļi tiktu plašāk izmantoti un ieviesti dažādās integrētās veselības aprūpes shēmas jomās, tādās kā slimību profilakse, savlaicīga atklāšana un diagnoze, ārstēšana, aprūpe un pēcaprūpe, vienlaikus nodrošinot mērķorientētus pētījumus un pacientu, aprūpētāju un veselības aprūpes speciālistu apmācību.

1. Ko Komisija plāno darīt, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes speciālisti ir attiecīgi kvalificēti un tiem ir atbilstīgas digitālās prasmes? Tikpat svarīgi ir zināt, kā Komisija plāno palīdzēt dalībvalstīm un reģioniem, lai iedzīvotāji un pacienti iegūtu zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas digitālo rīku izmantošanā?

2. Kā Komisija plāno garantēt pacientu veselības datu konfidencialitātes aizsardzību, kā arī e-veselības un m-veselības programmatūras risinājumu un saistīto objektu drošību un neatkarību ikvienā procesa posmā?

3. Vai Komisija piekrīt, ka digitālās pārveides radīto pārmaiņu laikā galvenā uzmanība ir jāpievērš cilvēkiem?

4. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai nodrošinātu, ka pacientiem ir droša piekļuve saviem datiem un informācijai par to, kā veselības aprūpes speciālisti pieņem lēmumus par ārstēšanas, terapijas un aprūpes izvēli?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums