Parlementaire vragen
PDF 188kWORD 18k
22 november 2018
O-000126/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000126/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: De digitale transformatie van gezondheid en zorg ondersteunen

De Commissie wil de digitale transformatie van gezondheid en zorg op Europees niveau snel tot stand brengen. Daarom meent zij dat het nodig is de huidige benadering van zorg in de lidstaten te veranderen, en doet zij in dat verband een voorstel.

Zij wil het gebruik en de ontwikkeling van gedigitaliseerde media in de verschillende fases van een geïntegreerde visie op de gezondheidszorg – ziektepreventie, vroegtijdige opsporing en tijdige diagnose, behandeling, zorg en follow-up – aanmoedigen en daarbij gericht onderzoek en opleidingen voor patiënten, zorgverleners en gezondheidswerkers waarborgen.

1. Wat is de Commissie voornemens te doen om te waarborgen dat gezondheidswerkers over de nodige kwalificaties en toereikende digitale vaardigheden beschikken? Niet minder belangrijk: hoe denkt de Commissie de lidstaten en regio's te ondersteunen bij de bevordering van de kennis en vaardigheden van burgers en patiënten met betrekking tot het gebruik van digitale vaardigheden?

2. Hoe wil de Commissie waarborgen bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid van medische gegevens, en de veiligheid en onafhankelijkheid van eHealth- en mHealth-software en daarmee verband houdende apparatuur, in elke fase van het transformatieproces?

3. Is de Commissie het ermee eens dat bij al deze veranderingen als gevolg van de digitale transformatie, de mens centraal moet blijven staan in de zorg?

4. Welke stappen denkt de Commissie te nemen om ervoor te zorgen dat patiënten een veilige toegang hebben tot hun gegevens en tot informatie over de besluitvormingsprocedures van gezondheidswerkers met betrekking tot de keuze van behandeling, therapie en zorg?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling